Delfi on saanud kinnitust, et meedias levinud sõnavõtud naiste poolt, kes Malaisias kurikuulsal EAS-i delegatsiooni peol viibisid, on võetud Malaisias tegutseva ettevõtte poolt ja seejärel meediasse jagatud. Ettevõtte esindaja kinnitusel võeti naiste seisukohad üritusel toimunu kohta vahetult pärast Eesti Päevalehes ilmunud lugu, mis kirjeldas intsidente, kus basseini tõugati naine ning teist naist ahistas baaris endine peaminister Taavi Rõivas.

Võtsime ühendust Malaisias tegutseva ettevõttega, mille töötajad skandaalsest peost osa võtsid, et ka omalt poolt toimunud peo kohta lisa küsida. Telefonikõnest ettevõtte eestlannast kõneisikule ilmnes, et firma on teinud omalt poolt kõik, et näidata kurikuulsat pidu hoopis selles valguses justkui midagi ebamoraalset klubis ei toimunud.

Delfi uurimisest selgus kaks olulist seika:

  • Ettevõtte eestlannast esindaja pillas, et edastas Rõivast kaitsnud naiste seisukohad Eestis meediasse Taavi Rõivase PR nõuniku Ave Tampere kaudu. „Ma Ave kaudu andsin need seisukohad,“ tunnistas ta. Naise sõnad muutusid miskipärast mõne tunni pärast, kui Tampere oli asja enda sõnul täpsustanud.
  • Samuti selgus, et Rõivase Malaisia pidu väga siivsana kujutanud naiste seisukohad oli organiseerinud nende tööandja, viibides seletuste andmise ajal naiste kõrval ja lausa jagades tõotusi nende eest.

„Mina lahkusin südaöö paiku. Enamus sinna peole tulnud inimesi ei olnud Malaisiast. Kõik, kes [pärast delegatsiooni] jäid Malaisiasse on öelnud, et see pidu oli viisakas ja kõik oli korras. Me võtsime neilt [pärast loo ilmumist] seisukohad, et kuidas see kõik nende vaatevinklist oli,“ rääkis Malaisias tegutseva ettevõtte eestlannast esindaja, mille töötajate hulgas on hulgaliselt teisigi eestlasi.

Kõnealused seisukohad salvestas ettevõte lindile vahetult pärast Eesti Päevalehes ilmunud lugu ning saatis need ka Rõivasele, et endisele peaministrile toetust avaldada. Salvestuste mõte oli näidata, et Katrini poolt kirjeldatud sündmused ei olnud sellised nagu möödunud nädala lõpus ilmunud loos seisis.

Ühel salvestistest räägib oma loo Malaisias töötav eestlanna, kellega juhtus samal õhtul basseini tõukamise intsident. Tema väitel polnud tal juhtumiga seotud Eesti ettevõtjate delegatsioonile ja peo üldisele õhkkonnale etteheiteid.

„Ma tahtsin selgelt öelda, et selle situatsiooniga tegeleti hiljem väga ilusasti, mind toimetati ilusti koju, ma olin väga safe, samamoodi mul on olemas ka endal uus telefon, mis kompenseeriti. Et minu poolt sellel üritusele ei olnud nagu mingisugust pretensiooni hiljem sellele õnnetusjuhtumile. Samamoodi ma tahan seda kindlasti öelda, et need tüdrukud, kellega ma koos kas peol olime, me tegelikult veetsime kogu selle päeva koos delegatsiooniga ja seal ei olnud mitte mingisugust nii-öelda hõngu nendele tegevustele, mida on artiklites mainitud ning samamoodi seal õhtusel üritusel need tüdrukud, kes kõik seal olid, me teadsime üksteist. Välja arvatud siis üks ekstra eestlane, naisterahvas, kes oli sinna peole kutsutud, kes ei olnud siis meiega koos ning tema tegevuste või tema kogemuste kohta ma ei oska mingisuguseid muid kommentaare anda, kuna me ei ole näinud seda situatsiooni ise kõrvalt ega pealt, aga ma tahaks väga selgelt seda öelda, et need naisterahvad, kes seal peol olid, nemad kindlasti, mina kaasa arvatud, ma olin seal peaaegu lõpuni, ma ei tundnud kuidagi, et keegi oleks minuga valesti käitunud või mingisugusel moel seksuaalselt mingisugust ahistust toime pannud,“ kõlas Malaisias töötava eestlanna kokkuvõte.

Selle vestluse salvestas neiu tööandja ehk see selgitus oli antud ülemustele nende juuresolekul.

Teisel salvestusel võtab ettevõtte naistöötajate nimel Taavi Rõiva toetuseks sõna Malaisias tegutseva firma Indiast pärit meesjuht.

„Tere Taavi! Ma olen tegelikult siin kõikide inimestega, kes olid tol õhtul selles baaris. Öelge tere!“ algab helisalvestis, mille alguses kostub taustalt ettevõtte naistöötajate ühistervitus ahistamisinitsidenti sattunud Rõivasele. „Teereee.“

Ettevõtte meesjuht aga jätkas: „Ja igaüks siin ütleb, kõik selles baaris olnud naised on minuga siin koos, ja nad kõik ütlevad, et midagi valet ei juhtunud. Nad olid terve aja koos. See on ülitähtis, et su naine seda teaks. Me oleme sinu poolel. Me ei näinud midagi halba juhtumas. Me teeme siin plaane juhuks, kui press võtab meiega ühendust ja siis me ütleme, et midagi väära ei juhtunud. Suur tänu sulle, ma palvetan sinu eest, ma loodan, et kõik läheb hästi.“

Nendel helisalvestistel põhinevaid tunnistusi on ka Eesti meedias ka avaldatud ning eile Malaisia ettevõtte eestlannast esindajaga kõneldes selgus, et nad on neid tunnistusi üritanud meedias avaldada ka läbi Rõivase meeskonna.

„Ma Ave kaudu andsin naiste seisukohad. Jah need jõudsid pressi, need jõudsid täna [eile – M.T.] Postimehe artiklisse,“ viitas ettevõtte kõneisik sellele justkui oleks endise peaministri osalusel toimunud pidu heast küljest näitavad helisalvestisi vahendanud Taavi Rõivase nõunik Ave Tampere.

Kuivõrd selgus, et Tamperel on need salvestused olemas, pöördusime nende kuulmiseks ka otse tema poole. Tampere võimaldas Delfil neid salvestusi ka kuulata, eeldusel, et ettevõtte nimi ja seal töötavad inimesed jäävad saladuseks.

Otsese küsimuse peale Tampere siiski eitas, et tema oli Rõivast heas valguses näitavate helisalvestiste vahendajaks.

„Mina ei tea kuidas Postimees need salvestised said. Meie ei ole neid avaldusi tööandjalt nõudnud ja see on olnud nende oma algatus. Need salvestised tehti pärast Eesti Päevalehes ilmunud lugu,“ vastas Tampere küsimusele, kas Rõivase meeskond palus ise Malaisia ettevõttel need tunnistused võtta.

Hiljem teatas Tampere, et küsis ka Malaisia ettevõtte esindajalt selle kohta täpsustusi, kuidas Rõivast toetavad avaldused avalikkuse ette jõudsid.

Viimaks vasturääkivuse selgitamiseks võtsime taaskord ühendust Malaisia ettevõtte eestlannast esindajaga, kes pärast Tampere kõnet täpsustas, et helisalvestised jõudsid meediasse siiski ilma Tampere sekkumiseta ning ta saatis need välja otse ajakirjanikule.

Kahe Malaisiasse tehtud kõne vahele jäi kolm tundi. Selle kolme tunni sisse mahtus ka Delfi tunniajane kohtumine Ave Tamperega, kus me lindistusi kuulda saime.

Kertu Jukkum võttis täna Delfiga ühendust ja kinnitas, et ta võttis Malaisia ettevõttega ise otse ühendust ning oma kinnitusel ei tunnegi Ave Tamperet.