Maarjamaa hariduskolleegiumi, mis koondab enda alla Emajõe ja Valgejõe õppekeskused ehk Tapa ja Kaagvere koolid, senine direktor Maire Reest lahkub ametikohalt. Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurmi sõnul lõpetatakse 2011. aastast direktori kohuseid täitnud Reestiga tööleping poolte kokkuleppel. Küll aga ei soovi koolijuht ise ega ka Haridus- ja Teadusministeerium tagasiastumise põhjuseid avalikkuse ees kommenteerida.

Möödunud nädalal jõudsid avalikkuse ette lood, kuidas Tartumaal asuva Emajõe õppekeskuse kasvandikud ei allu enam kooli töötajatele. Lisaks ei kuula personali sõnul juhtkond nende ettepanekuid ja langetab otsuseid neid teavitamata. 41 kooli töötajat esitas möödunud nädalal haridus- ja teadusministrile ja õiguskantslerile pöördumise, kus loetleti üles hulgal väidetavaid juhtimisvigu.

Kaagvere külaelanikud on hädas mäslevate noorukitega, kes kasvatajatele ei allu ja kohalikus asulas rüüstavad. Sealsed elanikud heidavad kooli juhtkonnale ette, et eritingimusi vajavate lastega ei tegeleta piisavalt ja koolis valitseb käegalöömise mentaliteet. Reest on tunnistanud, et koolis suur kaadrivoolavus ja osad probleemid võivad olla tingitud töötajate vähestest koolitustest. Hetkel on puudu 28 töötajat.

Kaagvere erikooli eelmine direktor Sirje Hänni pani ameti maha sarnastel põhjustel. 2011. aasta suvel lahkus Kaagvere, tollal tütarlaste kooli, direktori ametikohalt seitse aastat õppeasutust juhtinud Hänni. Teda süüdistati kolleegide materdamises ja destruktiivse õhkkonna loomises. Mitmed tema alluvad saatsid Eesti Ekspressile avameelseid ütlusi, kus salgasid Hänni juhtimismeetodeid ja nentisid, et Kaagvere koolis on kord käest ära.

Kaagvere kooli kasvandikega oli politsei kimpus juba tollal. Ametivõimude sõnul saadi Kaagvere koolist väljakutseid vähemalt paar korda nädalas - küll lõhuti, laamendati ja kakeldi.

Tol ajal Postimehel antud intervjuus on Tartu maavalitsuse sotsiaalkasvatuse peaspetsialist ja alaealiste komisjoni sekretär Aare Laak andnud Hänni juhitud koolile karmi hinnangu: "Isiklik seisukoht on, et Kaagvere koolis on sisemine kord ja koolikorraldus täiesti käest ära."

Eeloleval nädalal ametist lahkuva Maire Reesti asendab uue direktori selgumiseni hariduslike erivajaduste õpilaste ja käitumisraskustega laste õppekorralduse ekspert Pille Vaiksaar. Vaiksaar on viisteist aastat juhtinud Viljandi Lasteabi- ja sotsiaalkeskust, töötanud Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnas ning Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Lisaks on ministeerium kutsunud koolile appi teiste riigikoolide töötajaid, kellel on suured kogemused keeruliselt käituvate õpilastega toimetulekuks ja kelle ülesanne on pakkuda koolitöötajatele tuge, tagasisidet ja soovitusi. Eesmärk on keskenduda lahendustele, mis võimaldaksid operatiivselt taastada normaalse õppe- ja töökeskkonna koolis.