Tööotsinguportaalidesse on ERRilt ilmunud põnevad tööpakkumised. Otsitakse kolme peatoimetajat: elamussaadetele, päevakajalistele saadetele ning uudiste- ja spordisaadetele.

Tööpakkumised ilmestavad ERRis toimuvaid struktuurimuudatusi - nüüdsest plaanib ringhääling, et üks inimene koordineerib oma valdkonnas nii telet, raadiot ja veebi. ERRi juhatuse liikme Urmas Oru sõnul on muutuste eesmärk meediamaastiku arengutega kaasas käia. "Seni kehtinud ERRi struktuur on väikeste kohendustega jõus olnud kümme aastat, aga selle aja jooksul on meediamaastik väga palju muutunud, eelkõige uute tehnoloogiate ja väljundite suhtes," ütles ta Delfile.

Oru lisas, et üksuste suurused ja võimekus olid seni ebaühtlased. "Kohati oli osakondade vahel kattuvaid tegevusi," sõnas ta. "Uus struktuur muudab aga vastutusalad selgemaks ja loogilisemaks ning koondab kattuvate ülesannete täitmise ühte kompetentsikeskusesse, muutes organisatsiooni tõhusamaks."

Kuid mis saab senistest toimetusejuhtidest? "Kindlasti kandideerib mõni senine peatoimetaja ka uuele ametkohale. Mõne toimetaja tegevusvaldkond jääb ka tulevikus sarnaseks. Lähenemine on individuaalne, kuid pakkumine ja võimalus ERRis või ERRiga jätkata on kõigil," räägib Oru.

Huvi on tööpakkumiste vastu olnud küllaltki suur olnud. "Usun, et ka hetkel kirjutavad mõned toimekad käed motivatsioonikirju ja visioone," märgib Oru. "Olen innustanud kandideerima nii ERRis töötavaid inimesi kui selgitanud ametkohale seatavaid ootusi inimestele väljaspoolt ERR-i." Ta lisab, et iga kandideerija isik hoitakse soovi korral rangelt saladuses.

Delfi kõrvu on jõudnud kuuldused, et suure tõenäosusega saab uudiste- ja spordisaadete peatoimetajaks senine veebiuudiste peatoimetaja Anvar Samost. Samost ise ei soovi vihjet kommenteerida ja sõnas, et sooviks jätkata senisel töökohal.

Ka Urmas Oru ei kinnita ega lükka vihjeid ümber. "Ma ei saa ühtegi vihjet kommenteerida, kuid kohati tundub, et fantaasia on saanud liiga suured tiivad. Kui oleks olemas väga kindlad favoriidid, poleks mõtet aega raisata ja konkurssi korraldada," kommenteerib Oru.

"ERR on avalikkuse ja ajakirjanduse sedavõrd suure tähelepanu all, et kogu valikuprotsess peab olema võimalikult läbipaistev ja valikud selgelt põhjendatud," lõpetab ta.

Tööpakkumistele saab kandideerida kuni 8. septembrini.