"Veterinaar- ja toiduameti Harjumaa veterinaarkeskus viis eile haudejaamas läbi kohapealse kontrolli, kus tuvastas, et 20. augustil oli rikkis seade, millega tavapäraselt koorunud elujõuetuid ja kukktibusid võimalikult humaansel viisil hukatakse," teatas VTA pressiesindaja Martin Altraja. "Menetluse käigus selgitatakse välja, miks elusad tibud jäätmekonteinerisse sattusid."

Altraja sõnul on loomakaitseseaduse kohaselt kuni ühepäevaste tibude hukkamine lubatud ning selleks võib kasutada ainult spetsiaalset töökorras seadet.

Kuigi loomakaitseseadus lubab hukata kuni ühepäevaseid tibusid, näeb seadus siiski ette võimaluse loomade tapmise või hukkamise kohta esitatavate nõuete rikkumise eest ettevõtjat karistada kuni 3200 euro suuruse rahatrahviga.