Valitsus kinnitas tänasel istungil kuus haldusreformi erandit, mille järgi jätkavad teiste seas iseseisvate kohalike omavalitsustena Loksa linn ja Kuusalu vald.

Selgelt allapoole 5000 elaniku piiri jäävale Loksa linnale erandi tegemine on tekitanud endises riigihalduse ministris Arto Aasas (RE) kahtluse, nagu oleks tegemist parteipileti alusel erandi tegemisega. Nimelt on Loksa linnapea Keskerakonda kuuluv Värner Lootsmann.

“Toimetulekuraskustes ja pelgalt 2700 elanikuga Loksa linnale erandi lubamine kõneleb sellest, et põhimõtted ja riigimehelikkus on asendunud parteipoliitiliste mahhinatsioonidega. Erandite tegemine parteipileti alusel rikub haldusreformi seaduse eesmärki ja on solvav kõigi nende omavalitsuste suhtes, kes pingutasid kriteeriumide täitmise nimel,” kommenteeris Aas.

Äsja ametisse astunud riigihalduse minister Jaak Aab lükkas need väited ümber ja ütles, tema jaoks pole Lootsmanni erakondlik kuuluvus argument. “Muidugi need läbirääkimised ja protsessid käisid varem, aga kui me tahame nii väga poliitilist kuuluvust vaadata, siis me võime kõigi erandite puhul sinna kirjutada mõne erakonna nime, kuhu kuulub vallavanem, linnapea jne. Nii et ma ei tahaks küll Loksat eraldi esile tõsta.”

Aab märkis, et igal haldusreformi erandil on oma argumendid. “On toodud näiteks, et Loksa on elanike arvult kõigist eranditest väiksem. Puhtmatemaatiliselt on see tõsi, aga kui me hakkame vaatama sisulisi argumente, siis kindlasti — mis ei ole küll positiivne uudis — Loksa ja Kuusalu ei ole ka erilist koostööd teinud, et see ühinemine toimuks normaalselt,” selgitas Aab.

Riigihalduse minister lisas, et meelevaldse ühendamise korral tundub pigem, et ühendvallas võib tekkida probleeme. “Mõlemad volikogud on olnud ühinemise vastu, elanike arvamus näitab, et nad on rõhuvas enamuses selle vastu ja pigem oli kaalutlus see, et jätame Loksale ja Kuusalule edaspidi aega, et seda koostööd paremini tegema hakata. Võib-olla siis see ühine omavalitsus hakkab paremini toimima. Aga iga selle erandi puhul oma argumendid ja põhjused,” märkis ta.

Aab hindab, et Loksa linn saab tulubaasi suurenemise toel elementaarsete teenuste pakkumisega hakkama, kuid märkis, et tulubaasi suurenemise valem on veel lahtine. “Seal tuleb otsa vaadata, kuidas kujunenud kaardi juures selle tulubaasiga need ülesanded täidetud saavad. Aga see on juba järgmine etapp, sest tulubaasi juures on riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel ära otsustatud suurused, aga kuidas ta jaotub, seda tulebki vaadata."

Valitsus kinnitas tänasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varem tehtud ettepaneku järgi. Kuuest ühendamisettepanekust loobuti ja neli ettepanekut saadeti piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks. Loe lähemalt siit.