"Eesti ja Prantsusmaa koostöö on hea näide sellest, kuidas alliansi riigid panustavad üksteise julgeolekusse," ütles kindral Riho Terras. "Kolm aastat tagasi teenisid meie kaitseväelased koos prantslastega Kesk-Aafrika Vabariigis, täna toetab Prantsusmaa oma kaitseväelaste kohalolekuga Eestis meie julgeolekut."

Lisaks arutas kindral Riho Terras Prantsuse kaitseväe küberväejuhatuse ülema viitseadmiral Arnaud Coustillere`ga küberkaitse-alase koostöö arendamist.
Prantsusmaa panustab kevadel Eestisse jõudnud NATO lahingugruppi enam kui 300 kaitseväelasega ja lahingutehnikaga, sealhulgas tankidega Leclerc. Prantslased teenivad Tapal kokku kaheksa kuud, andes seejärel vastutuse üle taanlastele.

Kaitseväe rühmasuurune kontingent viis 2014. aastal Kesk-Aafrika Vabariigis läbi julgestus- ja toetusoperatsioone, et vabastada Aafrika Liidu rahuvalvemissiooni ja Prantsuse üksuseid vahetute operatsioonide läbiviimiseks.