Karistusele liideti varasemate süütegude eest mõistetud karistuse ärakandmata osa – täna mõistetud karistuse kogupikkus on 9 aastat, 5 kuud ja 28 päeva vangistust.

Eelmise aasta 9. juulil kella 2:50 ajal võttis Andrei Kohtla-Järvel Ahtme maanteel asuva baari läheduses hõlma alt välja tulirelva ning sooritas mitu valangut teekatte pihta ja baari läheduses õues viibivate inimeste suunas. Seejärel, hoides endiselt relvatoru suunaga väljas viibivate inimeste poole, jooksis Andrei nende suunas ja jätkas relvast tulistamist nende pihta, seades sellega ohtu kohalviibijate elu ja tervise.

Üks rahva suunas tulistatud valangust pärinev kuul tabas selga 40-aastast meest, tekitades talle laskehaava. Kannatanule ja teistele tulejoonele jäänud isikutele tekkinud ja tekkida võivad vigastused ei olnud enam Andrei poolt kontrollitavad, küll aga etteaimatavad, mistõttu tema tegevus kvalifitseeriti mõrvakatsena üldohtlikul viisil kahe või enama isiku suhtes.

Mõni päev hiljem peeti Andrei kinni ja võeti vahi alla. Lisaks mõrvakatsele sai ta süüdistuse avaliku korra raskes rikkumises, tulirelva ebaseaduslikus käitlemises ning tulirelva helisummuti ebaseaduslikus käitlemises. Prokurör nõudis mehele liitkaristuseks kümneaastast vangistust. Kaitsja leidis, et kohus peaks langetama õigeksmõistva otsuse. Kohus mõistis Andreilt välja menetluskulud kogusummas 3197 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning on edasikaevatav.