"Kevadtorm on selleks korraks läbi. Nagu viimastel aastatel kombeks tõdeda, oli taas tegu kõigi aegade kõige suurema Kevadtormiga," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras rivistusel. "Õppuse suurus on kindel märk sellest, et peame ühtviisi tähtsaks nii oma enda iseseisva kaitsevõime edasiviimist kui ka kollektiivse kaitse tugevdamist."

Kaitseväe juhataja sõnul on Kevadtormi peamine eesmärk pataljonide kokku harjutamine ning selle hindamine enne reservi suunamist. "Ajateenijad on kõige keskmes," ütles kindral Terras. "Kevadtorm on parim võimalik viis teie ajateenistuse jooksul kogutud teadmiste, oskuste ja kogemuste proovile panekuks."

Samuti tänas kindral Terras kaitseliitlasi ning liitlas- ja partnerriikide sõdureid, kes lisasid õppusele värvi nii oma tehnika kui kogemustega.

Kevadtormi rivistusel olid rivistunud 1. ja 2. jalaväebrigaadi ning liitlaste üksused, samuti kaitseväe orkester. Külaliste hulgas olid liitlaste, õppusel osalenud haiglate ja kohalike omavalitsuste esindajad, joonistusvõistlusel osalejad ning õppuse toetajad – päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, Kaitseliidu ja metskondade esindajad.

Tänavu peamiselt Ida- ja Lääne-Virumaal peetud Kevadtorm algas 8. mail. Üksused alustasid erinevate lahinguliikide harjutamist kompanii- ja pataljoni tasemel. Seejärel praktiseerisid üksused koostööd brigaadide tasemel. Õppuse lõpus pidasid kaks brigaadi omavahel õppelahinguid, kus osalesid esmakordselt ka liitlaste tankid. Lisaks olid lahingutegevusse kaasatud liitlaste lennuvahendid ning õhuväe helikopterid.

Kevadise õppuse ajal korraldati juba 12. korda ka traditsiooniline joonistusvõistlus pealkirjaga "Kaitsevägi õppusel". Osa said võtta kõik õppuse alale jäävate valdade üldhariduskoolide õpilased. Kokku laekus võistlusele üle viiesaja töö. Kaitseväe juhataja andis rivistusel üle auhinnad, millega toetatakse laste kunstilembuse arengut.

Üksused alustasid teekonda Kevadtormilt koduväeosadesse eile ning täna pärast rivistust jätkavad. 1.
jalaväebrigaadi Scoutspataljoni ja Kalevi jalaväepataljoni tehnika liigub keskpolügoonilt Paldiskisse, tankitõrjekompanii ja Viru jalaväepataljoni kolonnid liiguvad Jõhvi marsruudil. 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon ja tagalapataljon liiguvad Võrru. Homse päeva jooksul liigub veel logistikapataljon Pahklast Ämarisse.

Juba juunis algab Eestis järgmine suurem õppus Saber Strike.