Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal ütles Põhjarannikule, et selle video pärast on tal tulnud võtta ühendust Jõhvi gümnaasiumi direktori Tarmo Valgepeaga ning paluda tal videos napilt kaetud tagumikku hööritavale õpetajale selgitada, et õpetaja käitumine peab olema õpilastele eeskujuks.

"Oleme võtnud ühendust koolijuhiga, et ta kõnealusele teemale kohast tähelepanu pööraks, õpetajaga sel teemal vestleks ning selgitaks, et ametipositsioonist tulenevalt on ühiskonnas õpetaja suhtes kõrgendatud ootused, sest peale ainealaste teadmiste edasiandmise peab õpetaja olema õpilastele eeskujuks," sõnas Trummal.

Youtube’is nähtavas videos on üks tantsijatest Jõhvi gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Natalja Šabartšina, kelle osalemine videos on põhjustanud kommentaariumis ilkumist ja nilbete märkuste tegemist. Videot nimetatakse kommentaarides kohutavaks saastaks ja küsitakse, kas selle loo tegijatel puudub enesekriitika täielikult. Videole omistatakse ka Eesti rekordi staatust: kõige rohkem paljaid tagumikke muusikavideos.

Õpetaja Šabartšina oma osalemist videos ajalehele kommenteerida ei soovinud. Ta ütles vaid, et see on tema eraelu, mis ei puutu mitte kellessegi, ning soovitab neil, kes leiavad, et ta on oma tantsimisega mõnd Eesti Vabariigi seadust rikkunud, pöörduda politsei poole.

Koolijuht Tarmo Valgepea nentis, et on poleemikat põhjustanud videot näinud, ning kinnitas, et seal osaleb ühe tantsijana Jõhvi gümnaasiumi töötaja, kuid ülejäänud küsimustele jättis ta vastamata. "Tööandja ja töötaja oma töösuhte kohta kolmandatele isikutele hea tava ja lepingu järgi kommentaare ja seisukohti anda ei tohi," sõnas ta. Muusikavideo on Valgepea sõnul üks kunstivormidest: "Muusikavideo, nii nagu ka film, etendus jne, on kunstivorm, kus osaleja esitab oma rollis stsenaristi ja lavastaja poolt ettenähtud rollikäitumist ehk ta ei esita iseennast, vaid on konkreetses rollis."

Valgepea sõnul oleks tal teemat võimalik sügavamalt käsitleda, kui Jõhvi gümnaasiumi õpetaja osalusel üles võetud videoga seotud probleemid oleksid konkreetselt sõnastatud. "Koolijuhi ja tööandjana saan ning pean ma järgima oma töötajatega käitumises seadust, ühiskonnas toimivaid üldtunnustatud ja üheselt mõistetavaid moraali- ja eetikareegleid ning konkreetseid kokkuleppeid, minu subjektiivsel arvamusel selles kohta ei ole," sõnas ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid