Töövõime hindamise raskused, erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste rahade lõppemine aasta esimesel kuul, abivahendite valdkonna pettused, puude määramise venimine lubatust pikemaks - seda kõike on liiga palju. "Paratamatult tekib küsimus, kuidas on tehtud selline planeerimisviga?" märkis Vabaerakonna parlamendisaadik, sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm.

Haukanõmm sõnas, et enam ei saa olukorda nimetada murettekitavaks, vaid äärmiselt kriitiliseks. Eesti Puuetega Inimeste Koda on pöördunud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva poole. "Nõuame temalt kiireid ja selgeid sõnumeid, kuidas ja millal puudused reaalselt lahendatakse ning kuidas kavatsetakse taastada puuetega inimeste ja nende lähedaste usaldus süsteemi vastu," sõnas Haukanõmm.

Kui aga kiireid samme ei järgne, plaanitakse tulla puuetega inimeste õiguste kaitsmiseks tänavatele.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht tõi kriitilise olukorra ilmestamiseks välja, et tänasest pea 800 ootajast on üle 400 puudega lapsed. Puudega laste arengu, tervise ja tulevase töövõime huvides on oluline saada regulaarset teenust kohe abivajaduse ilmnemisel. "Aastast rehabilitatsiooniteenuse ooteaega lapseeas ei ole hiljem võimalik kuidagi tagasi teha," tõi Habicht välja.

Samasugune segadus valitseb Habichti sõnul ka erihoolekande valdkonnas – rahalised vahendid on juba aasta algusest külmutatud, mistõttu üle tuhandepealisest järjekorrast pääseb teenusele vaid siis, kui mõni praegune teenusekasutaja loobub või elust lahkub. "See tähendab, et psüühikahäirega ja intellektipuudega täiskasvanute pered on jäetud oma mures üksi ning pole teada, kas ja millal on võimalik teenusele pääseda," sõnas Habicht.

"Kui siia lisada meedias kajastatud pettused abivahendite valdkonnas, kasvatab see kõik vaid puuetega inimeste usaldamatust süsteemi heade kavatsuste suhtes. "Me ei saa rääkida enam, et olukord on murettekitav, vaid olukord on äärmiselt kriitiline. Ootame riigilt kiireid ja selgeid sõnumeid, kuidas ja millal puudused lahendatakse," ütles Habicht.

Parlamendisaadikud edastasid ministrile arupärimise

Sotsiaalkindlustuse kriisi kohta esitasid eile minister Kaia Ivale arupärimise riigikogu Reformierakonna parlamendisaadikud Maris Lauri, Lauri Luik, Jüri Jaanson, Arto Aas, Kalle Laanet, Liina Kersna, Terje Trei, Kristen Michal, Heidy Purga, Kalle Palling, Laine Randjärv.

"Uusi abivajajaid ei võeta rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenusele, sest raha on otsas. Inimestele tähendab see, et 2017. aasta alguses järjekorda pandud pääsevad teenusele alles aasta pärast ehk 2018. aasta alguses. Aprilli alguse seisuga ootab rehabilitatsiooniteenuste järjekorras 780 inimest, neist 403 on lapsed ja 191 üle 63-aastased. Teenuste vajavate inimeste hulk aina suureneb," seisab parlamendisaadikute arupärimises.

Riigikogulased tahavad tahavad vastuseid järgmistele küsimustele: miks eelarvet planeerides ei arvestatud eelmiste aastate kogemusi ja tegelikku vajadust? Kust kavatsetakse võtta täiendavad rahalised vahendid, et katta rehabilitatsioonivajadus sel aastal? Millal täpsemalt need vahendid suunatakse rehabilitatsiooniteenuste kulude katmiseks? Millises mahus, sealjuures rahalises, planeeritakse rehabilitatsiooni kulusid järgmisel aastal? Millistest allikatest?
Sellise ulatusega eelarveline möödapanek sai tekkida üksnes väga halva planeerimise tulemusena. Kas minister tunnistab enda või oma eelkäija süüd selles?