Jundas taotles sotsiaalkindlustusametilt politseiametniku pensioni ümberarvestamist riigikohtu üldkogu 6. jaanuari lahendi järgi, milles tunnistati osaliselt põhiseaduse vastaseks politsei- ja piirivalveseaduse sätted, mis ei lubanud 2010.–2012. aastani pensionile läinud politseinike vanaduspensioni tõsta.

Riigikohtu hinnangul oli riigist sõnamurdlik jätta osa endisi politseinikke palgatõusu mõjust välja.

Tallinna halduskohus asus seisukohale, et politseipensionär Jundas ei kuulu nende õigustatud isikute ringi, keda peeti silmas riigikohtu üldkogu lahendis. Jundas polnud aga halduskohtu otsusega nõus ja esitas apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtusse, mis langetab otsuse 8. mail.