Komisjoni poolt kahe ja poole kuu pärast esitatavas töödokumendis on muuhulgas välja toodud valdkonnad, kus liikmesriikide ühised hanked tooksid kaasa kokkuhoiu ning kus saaks hakata arendama ühiseid võimekusi, vahendab ERR.

Dokumendi ettevalmistamist juhib Komisjoni asepresident ja Soome ekspeaminister Jyrki Katainen koos EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga.

Allikate kohaselt on töödokumendis välja toodud kolm erinevat stsenaariumi, kuidas kaitsekoostööd aastaks 2025 senisest tihedamaks muuta.

Esimeseks variandiks on edasi liikuda praeguste plaanide kohaselt, sest ka praeguseks sõlmitud kokkulepete elluviimine tähendaks tegelikult juba varasemaga võrreldes suuri muutusi.

Teine stsenaarium näeb ette, et liigutakse edasi Euroopa kaitseliidu poole, kuid seda tehakse liikmesriikide poolt erinevas tempos ehk kõik 27 liikmesriiki kohe plaaniga liituma ei hakka. Näiteks esialgu võiks koostööd tihendada näiteks satelliitide, droonide ja tankerlennukite ühiste hangete näol.

Kolmandaks stsenaariumiks oleks Euroopa Liidu kaitseliit, kuid ka selle variandi puhul ei soovita üles ehitada teist NATO-t, vaid tegu oleks NATO-t täiendava instrumendiga. Samas võib see sisaldada NATO vastastikuse kaitsekohustuse sarnast põhimõtet.

Loe pikemalt ERRist!