Saate esimeses pooles arutati perevägivalla ohvrite tugikeskuste rahastamise üle ning teises pooles püüti leida lahendusi, kuidas lähisuhtevägivalda ennetada.

Suud aitas puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.

Loe saatekülaliste mõtteid blogist!