"Minu jaoks on oluline meie sõduritega kohtuda ja nendega vahetult rääkida. Üks asi on lugeda asju paberi pealt, hoopis midagi muud aga näha oma silmaga Liibanoni ja Iisraeli eraldavat sinist joont ja seda, kuidas Eesti sõdurid siin piirkonnas rahu tagavad," ütles president Kaljulaid.

"Kohtumistel Liibanoni presidendi, peaministri ja parlamendi spiikriga sain nende kõigi poolt kinnitust, kui oluline on Eesti panus nende riigis rahu tagamisel," lisas president.

Kahepäevasel visiidil kohtus riigipea ja kaitseväe juhataja delegatsioon esmalt reedel Beirutis Liibanoni võimuesindajatega ning Naqouras UNIFIL peakorteris UNIFIL-i ülema kindralmajor Michael Bearyga, misjärel liiguti Lõuna-Liibanoni seal eestlaste koduks olevasse Iiri-Soome pataljoni. Seal said külalised laupäeval ülevaate üksuse tegevusest ja selle vastutusalas toimuvast. Pärastlõunal vaatlesid president ja kaitseväe juhataja Eesti jalaväerühma ESTPLA-22 patrulli, millele järgnes kohtumine Eesti Liibanoni kontingendi ja vaatlusmissioon UNTSO liikmetega eestlaste poolt mehitatud ja vahetult sinisel joonel asuvas välibaasis UNP 6-50.

Eesti kaitseväelastega kohtudes tõstis kaitseväe juhataja kindral Riho Terras esile Eesti sõdurite ülesande tähtsust ja nende professionaalsust. "On meeldiv, et kohtumistel nii Liibanoni esindajatega kui UNIFIL ülema ja Iiri-Soome pataljoni ülemaga olid märksõnadeks meie sõdurite professionaalsus ja eeskujulik tegutsemine. UNIFIL operatsioon on meie jaoks oluline, sest Liibanonis rahu tagades panustame me sellesse, et ka Eesti oleks rahulikum paik," ütles kindral Terras.

Möödunud aasta novembri lõpus Liibanoni saabunud Eesti kontingent teenib ÜRO rahuvalveoperatsioonil UNIFIL Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljoni koosseisus. Lisaks teenib üks Eesti staabiohvitser UNIFIL peakorteris Naqouras.

Eesti rahuvalvajate ülesanne on teostada oma vastutusalas jalgsi- ja motoriseeritud patrulle nii öösel kui päeval, mehitada vaatlusposte ning täita teisi rahuvalvealaseid ülesandeid. Muu hulgas viibEesti üksus patrulle läbi ka vahetult Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel (Blue Line).

Iisraeli ja Liibanoni eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata sellele, et olukord sinisel joonel on üldiselt rahulik on aastate jooksul osapoolte vahel esinenud siiski konflikte. UNIFIL üksuste ülesanne sellistel puhkudel on hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ligi 40 kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab jalaväerühm ESTPLA-22, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Eesti kontingent on osa Iiri-Soome pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon UNIFILis. Kokku panustab UNIFILi hetkel 40 riiki. Praegune üksus on järjekorras viies eestlaste kontingent Liibanonis.