Personaalsed nõustajad annavad õigusalast nõu Eestisse elama asumise seaduslike aluste ja vajalike dokumentide kohta nii siia õppima või tööle asujatele kui ka tööandjatele ja õppeasutustele, kes töötajaid või tudengeid vastu võtavad.

„PPA nõustas inimesi ka enne 1. märtsi ning seda tegid peamiselt menetlejad oma põhitöö kõrvalt. Uue väljatöötatud nõustamisteenuse puhul annavad inimestele nõu aga spetsiaalselt välja koolitatud õigusteadmistega nõustajad. Iga inimese küsimusega tegeleb üks konkreetne ametnik, kes teab inimese lugu algusest lõpuni. Samuti on nõustajatel vajadusel olemas ligipääs nõustatava andmetele ning tema taotlusega seotud menetlusinfole, mis võimaldab pakkuda palju personaalsemat lähenemist,” selgitas PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Liis Valk.

Nõustamisteenus spetsialiseerub peamiselt elamis- ja viibimisõiguslikele, aga ka dokumentide ja kodakondsusküsimustele. Nimetatud teemade kohta esitatakse PPA-le ühes kuus ca 1300 suulist ja kirjalikku päringut ning suure tõenäosusega päringute maht tulevikus kasvab.

Nõustajad võtavad vastu Tallinnas Tammsaare ja P.Pinna teeninduses, Tartu ja Jõhvi politseijaoskonnas ning osaliselt ka Pärnu teeninduses. Nõustaja poole saab pöörduda telefoni teel 612 3500, e-posti kaudu migrationadvice@politsei.ee , Skype´i vahendusel või tulla vastuvõtule. Nõustajad räägivad eesti, vene ja inglise keeles.

Vajalikud kontaktid leiab PPA kodulehelt www.migrationadvice.ee.