Skype-i vahendusel tervitasid kaitseväelasi president Kersti Kaljulaid ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. Järgnenud päeva jooksul korraldati pataljonikaaslastele erinevaid eestipäraseid sportlik-meelelahutuslikke üritusi.

"Eestlastele on vabadus ääretult oluline ja püha, mistõttu peame eriti väärtustama oma esivanemate tarkust ja visadust ning seda väärikalt edasi kandma. Tänane maailm on muutunud väga väikseks ning seepärast tuleb panustada enam koostööle, sh sõjalisele koostööle nii NATO, Euroopa Liidu kui ka ÜRO koosseisus. Vahetult Liibanonis selle sees olles, oleme väga uhked oma riigi ja rahva üle ning meil on au koos töötada professionaalsete Iiri ja Soome kaitseväelastega, kellega üheskoos rahulikuma maailma heaks panustame," ütles Eesti Liibanoni kontingendi ülem major Ivo Silbaum.

Riigilipp heisati pidulikult päikesetõusu ajal Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel asuvas ÜRO välibaasis UNP 6-50, mida mehitab praegu Eesti jalaväerühm ESTPLA -22. Lipuheiskamisele järgnes eestipärane hommikusöök, kus laualt võis leida kodumaalt Liibanoni saadetud vürtsikilu, suitsujuustu ja musta leiba. Pidulikul rivistusel osalesid lisaks Eesti kaitseväelastele külalised siinsest eestlaste koduüksusest Iiri-Soome pataljonist.

Pärast pidulikku hommikusööki vestlesid kaitseväelased Skype’i vahendusel Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega. Vabariigi president ja kaitseväe juhataja rõhutasid eelkõige sõdurite teenistuse olulisust rahutagamisel ja Eesti esindamisel rahvusvahelises koostöös ning soovisid Liibanonis teenivatele kaitseväelastele head vabariigi aastapäeva.

Ennelõunal korraldasid eestlased Iiri-Soome pataljoni kodubaasis UNP 2-45 patrullvõistluse, millest võtsid osa pataljoni allüksuste meeskonnad. Erinevalt tavapärasest sõjalis-sportlikust patrullvõistlusest, oli seekordne oli üles ehitatud eelkõige meeskonnatöö ja nutikuse kasutamise oskusele.
Pärastlõunal toimus huvilistele Eestit tutvustav esitlus ning õhtu jätkus esimest korda korraldatud saunasprint-viktoriiniga, kus võistkonnad pidid läbima neli baasis asuvat sauna ning vastama igas saunas leili võttes Eesti teemalistele küsimustele. Lisaks sellele said pataljonis teenivad iirlased ja soomlased võistluse käigus proovida erinevaid Eesti saunatraditsioone nagu vihtlemine ja jääkülma veega karastamine.
Möödunud aasta novembri lõpus Liibanoni saabunud jalaväerühm Estpla-22 teenib ÜRO Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljoni koosseisus. Eesti rahuvalvajate ülesanne muuhulgas on patrullida Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel (Blue Line).

Iisraeli ja Liibanoni eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata sellele, et olukord sinisel joonel on üldiselt rahulik on aastate jooksul osapoolte vahel esinenud siiski konflikte. UNIFIL üksuste ülesanne sellistel puhkudel on hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Lisaks patrullivad ÜRO üksused ja sealhulgas Eesti üksus oma vastutusalas nii öösel kui päeval ning nii jalgsi- kui motoriseeritult, mehitavad vaatlusposte ning täidavad muid rahuvalvealaseid ülesandeid.
Koos staabiohvitseridega teenib alates novembrist Liibanonis ligi 40 kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Eesti jalaväerühm on osa Iiri-Soome pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon ÜRO rahuvalveoperatsioonil UNIFIL Liibanonis. Kokku panustab UNIFILi praegu 40 riiki. Praegune üksus on järjekorras viies eestlaste kontingent Liibanonis.