Riigipea tänas ka Riias oma viimasel välisvisiidil viibinud Saksamaa presidenti Joachim Gaucki Euroopa ühiste väärtuste jõulise edendamise eest.

Nelja riigi presidentide kohtumisel keskenduti aruteludes peamiselt rahvusvahelistele suhetele ning julgeolekuküsimustele. „Kui meie ja meiega sarnaselt mõtlevad ja samu väärtusi jagavad riigid on piltlikult öeldes maha pannud punased jooned, siis on äärmiselt oluline, et me seisaks ühtselt ka nende punaste joonte püsimise eest,“ ütles Kaljulaid.

Euroopa Liidu tulevikusuundumusi puudutavas mõttevahetuses rõhutas ta, et ühendus peab rohkem keskenduma suurte ühishuvide ning ühiste väärtuste kaitsele. „Migratsioon, julgeolek, majandus, ka keskkonnaküsimused – neis on EL üheskoos kindlasti võimekam. Ükski riik Euroopas ei saa suurte väljakutsetega üksinda paremini hakkama kui üheskoos,“ ütles Kaljulaid.

Eraldi arutati Balti riigipeade kohtumisel ka kolme riigi koostöö küsimusi. Eesti riigipea rõhutas vajadust liikuda kiiresti edasi ühiste suurte transpordi- ja energiaprojektidega.

Kolm Balti riigipead tänasid Saksamaa presidenti Joachim Gaucki tema panuse eest euroopalike väärtuste edendamisel. „Saksamaa mängib Euroopa poliitikas võtmerolli ning meie jaoks on oluline, et see on riik, mis mõtleb pea kõigis meile olulistes valdkondades samamoodi, kui meie. Selles on peagi ametist lahkuval president Gauckil suur roll,“ sõnas Kaljulaid.

Riigipea külastas Riias ka NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskust ning Eesti kooli. Visiidi lõpus osales ta Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud vastuvõtul.