"EPL on oma tänases juhtkirjas juhtinud tähelepanu väga õigele probleemile ehk lüngale seaduses, mis puudutab pärast raske liiklusõnnetuse põhjustamist sündmuskohalt põgenemise käsitlemist väärteona. Selline olukord on seaduselünk ja peab muutuma

Sel põhjusel oleme seadusemuudatusega pakkunud olukorrale lahenduse nii, et raske tervisekahjustuse või surma põhjustanuna sündmuskohalt põgenemine muutub eraldi kuriteoks. Sellise kuriteo eest on tulevikus ette nähtud karistusena kuni viis aastat vangistust. Tegemist on joobes juhtimiste eest karistusi karmistava eelnõuga, mis on riigikogus läbinud esimese lugemise.

Kuna sündmuskohalt põgenemine on reeglina seotud asjaoluga, et isik soovib vältida karistust joobes juhtimise eest, on uue sätte kohaselt karistatavaks loetud lisaks õnnetusejärgsele alkoholi tarvitamisele ka põgenemine ise – s.t karistus on ette nähtud juhul, kui isikul pärast hilisemat tabamist joovet ei tuvastata (nt kui isik tabatakse alles päevi pärast juhtunut)".

EPL vihjas oma tänases juhtkirjas juhtumile, kus 2014.aasta suvel suri Tõstamaal 14-aastane tüdruk roolijoodiku süü läbi. Mees aga varjas ennast senikaua, kuni tema verest enam alkoholi ei tuvastatud. Seega oli ta joobes juhtimise osas süüst puhas.