"Vaatamata ebasoodsatele ilmastikuoludele avastasime kontrollide käigus kuus erinevat objekti, mille tuvastamisel osutus üks lõhkekehaks," ütles mereväe tuukrigrupi ülem leitnant Priit Kaasikmäe. Leidude seas oli ka erinevas suuruses metalltalasid, liipreid, palgijuppe, aga ka vana kaatrimootor. "Veealuse pinnase liikumine toob aeg-ajalt maailmasõjaaegseid mattunud lõhkekehasid välja. Kontrollisime veepõhjas nähtaval olnud objekte, et sealsetel töötajatel oleks ohutum oma töödega jätkata," ütles leitnant Kaasikmäe.

Lõhkekeha anti mereväe tuukrite poolt üle Päästeameti demineerijatele. Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Janek Sõnumi sõnul oli tegemist ligi 25 sentimeetrise kildmürsu lasukomplektiga O-240. "Lõhkekeha käivitusmehhanism oli eraldatud, mis võimaldas lõhkekeha transportimist ohutule lõhkamisalale," ütles Sõnum.

Viimati avastati Triigist lõhkekeha möödunud aasta novembrikuul väldanud kaevetöödel. Kohale kutsutud mereväe tuukrite eksperthinnangul oli tegemist Nõukogude Liidu päritolu sõjaaegse kahemeetrise lennukipommiga FAB-250, mille massist ligi pool moodustas lõhkeaine trinitrotolueen (tuntud ka kui trotüül või TNT). Tegemist oli ühe üldlevinuma lõhkekehaga 20. sajandil, mida kasutati maismaasihtmärkide ning taristuelementide hävitamisel. Avastatud lõhkekeha õhiti kontrollitud tingimustes.

Mereväe tuukrijaam asub Tallinnas Miinisadamas. Mereväe tuukrid kasutavad modernset varustust, mis võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele. Alates mereväe taasloomisest 1994. aastal on erinevate operatsioonide käigus Eesti vetes kahjutuks tehtud üle 1200 lõhkekeha.