Tallinna halduskohus menetleb Emmaste valla kaebust Hiiu maavanema 2015. aasta 18. augusti korralduse "Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika" tühistamiseks.

Emmaste vald soovib planeeringu tühistamist, kuna vald peab vajalikuks oma elanike huvide eest seista ja võidelda nende looduskauni elukeskkonna säilimise eest ja ei soovi seetõttu suure võimsusega 2–3 MW tuulikute (koguvõimsusega 30 MW) rajamist Hiiumaale, selgitas vallasekretär Kairi Arunurm.

Kuna ka Hiiumaa rannikumerre kavandatakse võimsaid meretuuleparke koguvõimsusega ca 3000 MW, siis pannakse vald olukorda, kus tuuleparkide ühendamiseks rajatakse Hiiumaale ka maastikupilti ja Emmaste valla elanikke kahjustavad kõrgepingeliinid ja alajaamad, lisas ta.

Hiiumaa lähedale rannikumerre plaanitava tuulepargi vastu on ka MTÜ Hiiu Tuul, kes samuti taotleb kohtus maakonnaplaneeringu tühistamist.

Loe refereeritud lugu Õhtulehest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid