Kasutajad saavad väidetavalt e-posti administraatorilt ingliskeelse kirja, mille sisu on üldjoontes selline:

Dear (e-mail/ kasutajanimi),

Your recent request to deactivate your e-mail and this request will be processed shortly.

If this request was made by accident and you have know knowledge of this, you are required to cancel deactivation now.

Cancel Deactivation

Request

However, if you do not cancel request, your account will be deactivated and all your e-mail data will lost.Please validate your email within 24 Hours of receiving this notice to avoid Email Service Interruption (ESI)

Sincerely.

E-mail Administrator

Lingilt suunatakse inimene lihtsale veebivormile, milles on tema kasutajanimi juba kirjas. Konto tühistamise "soovi" eemaldamiseks tuleb sisestada kuvatava konto parool.

CERT-EE tuletab meelde, et kindlasti ei tohi sellele veebilehele mainitud andmeid sisestada. Kui keegi on seda juba teinud, tuleks viivitamatult oma parool vahetada.

RIA infoturbeintsidentide käsitlemise osakond tegutseb Eestis rahvusliku CERT ülesannetes. CERT Eesti tuvastab, jälgib ja lahendab Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, teavitab ohtudest ning korraldab ennetustegevusi.

CERT viitab organisatsioonile, kes tegeleb turvaintsidentidega CERT tegevuse raamistikus. CERT organisatsioone eksisteerib üle maailma ja nad on omavahel tihedas koostöös, jagades informatsiooni infoturbeintsidentide kohta ja teavitades turvaohtudest.