CFR-i üheksandas aastaraportis nimega „Preventive Priorities Survey“ („Ennetavate prioriteetide uuring“) tuuakse välja seitse potentsiaalset tulipunkti USA jaoks eesseisval aastal.

CFR-i ennetava tegevuse keskuse (CPA) uuringu raames paluti välispoliitikaekspertidel panna konfliktid järjestusse nende aset leidmise või eskaleerumise tõenäosuse ning potentsiaalse mõju järgi USA rahvuslikele huvidele.

„Koos uue presidendi administratsiooni ametisse astumisega on tähtis aidata poliitikakujundajatel ette näha ja vältida potentsiaalseid kriise, mis võivad esile kerkida ja ohustada USA huve. Meie iga-aastase uuringu eesmärk on tõsta esile kõige tõenäolisemad ebastabiilsuse ja konfliktide allikad üle maailma, et valitsus võiks oma jõupingutusi asjakohaselt prioriseerida,“ kommenteeris CPA direktor Paul B. Stares.

Uuringus tehti kindlaks seitse „tipptaseme“ konflikti 2017. aastaks:

Mõju: suur, tõenäosus: mõõdukas

* tahtlik või tahtmatu sõjaline vastasseis Venemaa ja NATO liikmete vahel, mis tuleneb Venemaa agressiivsest käitumisest Ida-Euroopas
* ränk kriis Põhja-Koreas, mille põhjustab tuuma- või mandrite vahelise ballistilise raketi katsetamine, sõjaline provokatsioon või sisemine poliitiline ebastabiilsus
* ülimalt segadusttekitav küberrünnak USA kriitilise infrastruktuuri vastu
* massiliste ohvritega terrorirünnak USA või tema lepingulise liitlase pinnal

Mõju: mõõdukas, tõenäosus: suur

* kasvav vägivald ja ebastabiilsus Afganistanis, mida põhjustab Talibani jätkuv tugevnemine ja valitsuse potentsiaalne kokkuvarisemine
* vägivalla intensiivistumine Türgi ja erinevate kurdide relvarühmituste vahel Türgis ja naaberriikides
* Süüria kodusõja intensiivistumine kasvava välise toetuse tõttu sõdivatele osapooltele, sealhulgas väliste jõudude sõjaline sekkumine.