"Ma ei tea, mis on see põhjus, miks Eesti Ekspress jätkab Konju farmi ja minu isiku ründamist. Austan valitsuse liikmena kõigiti vaba ajakirjandust ja püüan küsimustele järgnevalt vasta ning asjaolusid selgitada. Kui midagi jääb veel selgusetuks, täpsustan hea meelega," selgitas Repinski.

Järgnevalt on maaeluminister loetlenud kõik üheksa Eesti Ekspressis avaldatud väidet. Vaid ühe tunnistab Repinski omaks. Täpsemalt selle, et tema ettevõte tellis 200 kilo juustu vaid ühel korral. "See on fakt, milles olen tõepoolest eksinud. Võtsin ette kirjutavahetuse De Molkereiga ning leidsin neli tellimust. Vastasin peast, vabandan. See ei muuda aga asjaolu, et Eesti toodangu nime all see juust poodidesse müügile jõudnud pole," kommenteeris Repinski.

Ülejäänud väited lükkab Repinski ümber.

1) Ebaseaduslik palgamaksmine - alla miinimumpalga

Eesti Ekspress võttis aluseks konsolideeritud raamatupidamisaruande ehk kõik ettevõtted kokku - seega pole nende arvutused täpsed.

Toon järgnevalt eraldi välja Konju Kitsefarm OÜ-ga seonduva 2015. aastal.

Konju Kitsefarm OÜ-s töötas 2015. aastal keskmiselt 5 inimest. Tööjõukulud olid 24 970 eurot.
385 päeva oli kokku haiguslehti ehk reaalselt sai tasu neli inimest, kuna aastas on 365 päeva. Kui jagame 24 970 eurot kaheteistkümne kuuga, saame 2080 eurot. Kui jagame selle summa neljaga, on tööjõukulude tulemus töötaja kohta 520 eurot. Lisaks rakendub ühele töötajale sotsiaalmaksuerisus, mida Ekspress ei saanud ega osanud arvestada.

Seega ei ole Konju Kitsefarm OÜ maksnud vähem kui miinimumpalka. See pole ka seadusega lubatud.

2) "Mustalt" maksmine sularahas ja ilma makse maksmata

Kinnitan veelkord, et kõik tööjõukulud on deklareeritud ning samuti on sularahas tehtud maksed vastavalt seadustele vormistatud.

3) Repinski: ma maksin ise endale palka tegevjuhina

Kinnitan veel kord, et sain enda ettevõtetest töötasu. Selle tõestuseks olen palunud Maksu- ja Tolliametil väljastada vastav kinnitus, et Martin Repinski eest on tööjõutasud makstud. Kui selle kinnituse saan, edastan selle soovi korral ka Ekspressile.

4) Repinski: ma polegi farmi tegemistes osalenud

Ütlesin reedesel pressikonverentsil tõepoolest, et olen ettevõtete tegevjuhtimisest olnud eemal alates sellest ajast, mil algas valimiskampaania ning asusin Riigikogu liikmeks.

Olen püüdnud juhtimises osaleda, kuid arusaadavalt ei ole seda saanud Riigikogu töö kõrvalt seda täies mahus teha. Riigikogu töö on olnud alati esikohal.

Mis puudutab minu viibimisi Ida-Virumaal, siis loomulikult olen nädalavahetustel ning istungivabadel nädalatel sinna jõudnud. Ida-Virumaa on ka minu valimisringkond. Loomulikult osalesin oluliste otsuste tegemisel, kuid ei tegelenud ettevõtte igapäevase juhtimisega.

5) Repinski: poodides Hollandi juustu ei müüda + 1) Repinski: Hollandi kitsejuust säilib „kolm nädalat

Hollandi juustu osas olen vist juba sada korda kinnitanud ning võin veel tuhat korda kinnitada, et seda ei ole müüdud Eesti toodangu nime all. Punkt.

Hollandis on väga pikad juustutootmise traditsioonid ja nende töödeldud toodang võib tõesti kauem säilida. Hollandist tellitud juust ei olnud aga töödeldud ning Konjul puudub tehnoloogia ja teadmised, et säilivusaega sedavõrd pikana tagada.

Mis puudutab juustude säilivusaega, siis Konju toodete puhul on see kolm kuni neli nädalat. Meil on tehtud VTA laboris juustudele katsed ning nende tulemused määrasid säilivusaja. VTA-ga on kooskõlastatud, et säilivusajaks määrasime kolm nädalat.

Idee juusturetsepti sain hoopis Austriast kui käisin seal Leader programmi õppereisiga uute tehnoloogiatega tutvumas. Juustusid teeme oma retsepti järgi ning kindlasti ei müü me teise firma toodangut oma nime all.

2) Repinski: Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutused on täidetud

Pressikonverentsil tõin välja, et Konjule on tehtud ettekirjutusi ning tõin vaid paar näidet, millises küsimuses need on olnud. Mis puudutab pakendi teksti, siis viitasin varasemale ettekirjutusele, mille osas nõuded täitsime.

Jah, tehtud on ka teisi ettekirjutusi, seda pole keegi salanud. Nende täitmisega tegeletakse ning meil on VTA-ga väga konstruktiivne koostöö. Rõhutan, et kui tegemist oleks kriitiliste ettekirjutustega, mis halvendavad meie toodangu kvaliteeti, oleks Konju tootmine juba ammu peatatud.

VTA on väga range asutus, nagu ta peabki olema.

3) Repinski: tellisime 200 kilo juustu vaid ühel korral

See on fakt, milles olen tõepoolest eksinud. Võtsin ette kirjavahetuse De Molkereiga ning leidsin neli tellimust. Vastasin peast, vabandan. See ei muuda aga asjaolu, et Eesti toodangu nime all see juust poodidesse müügile jõudnud pole.

4) Repinski: Ilves ostis meie piima ja juustu kogu aeg

Presidendi Kantseleile oleme korduvalt toodangut müünud. Muuseas oli presidendi kantseleiga sellest juttu, kas võime seda fakti enda reklaamimiseks kasutada. Meile öeldi, et presidendil oleks väga hea meel kui inimesed kuulevad, et ta tellib endale Eesti toitu.

Mis puudutab Konju juustu, siis seda pakuti presidendi vastuvõtul 2015. aastal Jõhvis. Sellest oli ka meedias juttu, et kasutati mitmete kohalike tootjate toodangut.

Loe Eesti Ekspressi lugu, millele Martin Repinski vastas, SIIT.