Umbusaldamise tõttu peagi ametist lahkuv peaminister Taavi Rõivas lahkub Stenbocki majast koos suure hulga nõunikega, kuna nende töökoht on seotud peaministri isikuga.

Valitsuse meedianõunik Ave Tampere selgitas Delfile, et riigikantselei ainus osakond, kus töötajate lepingud on tähtajalised ehk seotud peaministri volitustega, on peaministri büroo. "See tähendab, et nende töösuhe lõppeb peaminister Taavi Rõivase volituste lõppemisega," lisas Tampere.

Peaministri büroos töötavad näiteks poliitilised nõunikud, aga seal on ametis ka ametnikud ja erakonnalise taustata inimesed. Kokku on peaminister Rõivasel hetkel üheksa nõunikku või abilist.

Rõivase julgeolekunõunik Kadri Peeters, välisnõunik Rein Tammsaar ja majandus- ning rahandusnõunik Martin Lindpere on apoliitilised ametnikud, kes on riigikantseleisse lähetatud vastavalt kaitse- ja välisministeeriumist ning Eesti Pangast. Otsus, kas nende ametikohad on jätkuvalt vajalikud ning täidetakse samade või uute inimestega, on uue peaministri ehk ilmselt Jüri Ratase otsustada.

Samas on Rõivasel mitu nõunikku, kes on Reformierakonna liikmed ning kes peavad koos Rõivasega lahkuma. Nendeks on Rõivase büroo juht Kairi Uustulnd, Rõivase keskkonna-, justiits- ja sisepoliitika valdkondade nõunik Janis Kukk ning tema sotsiaal- ja hariduspoliitika nõunik ja siseriiklike visiitide kõnekirjutaja Kristiina Sild. Ka peaministrit strateegilistes küsimustes nõustav Liina Vahtras on tihedalt erakonnaga seotud ning olnud Reformierakonna avalike suhete juht ja erakonna strateegilise kommunikatsiooni juht.

Lisaks on Rõivase büroos ametis nõunik Toomas Kiho, kes annab peaministrile nõu ajaloo, regionaalteemade ning tähtpäevadega seonduva osas, ja referent Maimu Mesi, kes vastutab peaministri büroo asjaajamise eest.

Töösuhte lõppemisel on tööandja ehk riik kohustatud hüvitama lahkunud nõunikele kasutamata jäänud puhkuse. Kuna kõik need inimesed on praeguse seisuga aga endiselt ametis, siis pole võimalik neile väljastatavate hüvitiste summasid praegu kokku lüüa.

Tänavu 1. aprilli seisuga teenis Rõivase büroojuht Kairi Uustulnd avalike andmete kohaselt kuupalka 3430 eurot, Toomas Kiho 900 eurot (töötab ametikohal 0,25 koormusega - toim.), Janis Kukk ja Kristiina Sild mõlemad 2000 eurot ning Rein Tammsaar, Kadri Peeters, Martin Lindpere ja Liina Vahtras igaüks 2800 eurot.

Referent Maimu Mesi palgaandmeid iga-aastaselt avaldatavate palgaandmete hulgas tänavu ei olnud.