Kahju, et preventatiivsetele meedetele rahalisi katteid ei leita. Tihti algavad probleemid lastega juba lasteaias, mis vajavad kogu pere kaasamist ja tihedat psühholoogi nõustamist. Kui saaksime seal juba tuge pakkuda, siis koolis probleeme ei tekiks.

Kui probleemid tekivad koolis, siis on tihti lasteaias midagi tähelepanuta jäänud. Kuid ka nende muredega peab tegelema psühholoog, kel oleks aega süvitsi tegeleda nii õnnetu lapse kui ka tema perekonnaga.

Kui algkoolis jäävad mured tähelepanuta, siis põhikoolis muutuvad mured suuremaks ja kogukonnale koormavamaks: valu ja rahalist kahju hakkavad kannatama ümbritsejad. Kindlasti on ka veel selles ajaperioodis võimalik noort nn õigele teele pöörata, kuid mida hiljem saab inimene abi, seda ressursimahukamaks muutuvad meetmed, mida ühiskond peab toetama, et ise ennast turvalisena tunda.

Norras on väga hea psühholoogide tugivõrgustik üles ehitatud. Kui veidigi otsingut teha veebis, siis väga palju viiteid tuleb just Norras tehtud uuringutele.