Autoettevõtjate liit ja taksoettevõtjate liit esitasid politseile avalduse, mis sisaldas andmeid Uberi ja Taxify kaudu sõidujagamisteenust osutavate juhtide kohta.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe sõnul on hetkel politsei menetluses pea poolsada väärteoteadet ja seda üle Eesti. "Ühtegi väärteootsust nendes menetlustes tehtud ei ole. Kindlasti on see meile koormus, kuid seetõttu ühtegi menetlust alustamata ei jäeta, kui süüteokoosseis tõesti olemas on," ütles Tikerpe Delfile.

"Oleme olukorras, kus riigikogus on lugemisel eelnõu, mis hakkab sõidujagamist reguleerima ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on võtnud seisukoha, et uudne ja siiani reguleerimata sõidujagamine seadustatakse. Praegu kehtivate seaduste järgi peavad aga kõik sõitjateveo teenuse osutajad omama tegevusluba ning juhu- või taksovedu ilma tegevusloata on keelatud," selgitas juhtivkorrakaitseametnik.

Tikerpe avaldas lootust, et kavandatavad seadusemuudatused aitavad tuua uudses valdkonnas selgust ja panevad paika sõidujagamise reeglid.