Eestis riigivisiidil käinud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel pidas täna sündmuskeskuses SpaceX kõne pealkirjaga "Digivaldkonna teerajaja Eesti ja tööstusjõud Saksamaa - kujundamas koos Euroopa tulevikku".

Äsja ametisse asunud Praxise juhi Tarmo Jüristo sõnul oli Merkeli kõne ootuspärane. "Merkel mainis ära sellised asjad, mida oli oodata. Kõne keerles peamiselt Eesti ja Saksa koostöö ümber digiteemadel. Kõne puudutas Brexiti teemat, tuli mainimisele rändekriis. Ootuspärane, väga hea kõne," iseloomustas Jüristo Delfile antud kommentaaris.

Küsimusele, milline peaks olema Eesti ja Saksamaa vaheline digitaalvaldkonna-alane koostöö ning kas selles peaksid ettevõtjad ohjad enda kätte haarama, vastas Jüristo, et poliitilisest tahtest puudu ei ole ning otsitakse tegelikku realiseerimisvõimalust. "Praegu tundub, et nii Eesti kui Saksamaa poolt see poliitiline tahe on olemas, võimalus on olemas, mõlemad näevad, et see on olemas. Taavi Rõivas mainis samuti, et siit peaks edasi minema väga konkreetsete ja täpsete sammudega, et soodustada koostööd ettevõtete vahel, tihendada seda, luua konkreetseid võimalusi, et see poliitiline tahe, mis olemas on, saaks tegeliku väljendusviisi."

IT-ettevõtja Sten Tamkivi sõnul tehakse praktilist koostööd ja sõlmitakse lepinguid ettevõtjate vahel ehk riigid saavad luua koostööks vaid head eeldused.

"Aga minu jaoks võib-olla kõige huvitavam on täna selles kõnes ja üldse kogu Merkeli visiidis just mitte Eesti ja Saksamaa riik-riigi koostöö, vaid see, mida saab Eesti ja Saksamaa koostöös teha Euroopa Liidu tasemel ära. Eriti pärast Brexitit sellises maailmas, kus üks suur Euroopa Liidu liige, kellel on tugevad arvamused digitaalsete tehnoloogiate ja andmete vaba liikumise ja kõikide nende teemade osas, mis Eestile väga korda lähevad. Kui Suurbritanniat ei ole enam laua taga, et kes on need Eesti suured partnerid vanade Euroopa Liidu riikide seas?" püstitas Tamkivi küsimuse.

"Ma arvan, et Angela Merkeli vaimustus Eesti e-tehnoloogiatest ja sellest, mida ta siin näeb, tuleb meie ainult kasuks seal laudade taga," lisas Tamkivi.