Kümme päeva enne Viljandi pärimusmuusika festivali algust hakkasid Viljandi linnavalitsuse liikmed arutama 5354 euro eraldamist linna eelarvest. Raha oli vaja selleks, et tasuda Sakala keskuse pindade rent festivali ajaks. Raha taotlejaks oli Eesti pärimusmuusika keskus. Arutelust võttis osa ka Viljandi linnapea Ando Kiviberg, tekitades huvide konflikti, sest ta on ühtaegu ka folgi peakorraldaja.

Delfile saadeti Viljandi linnavalitsuse infosüsteemi kiri, kus seisis: „Punkt 2.3.3 arutelul oli nii poolt, kui vastu seisukohti. Seetõttu oleks tulnud hääletada. Ka mõjutas Ando arutelu, kuna tagus sel ajal rusikaga vastu lauda ja lubas pärimusmuusika keskuse suhtes negatiivse otsuse korral kõigilt mittetulundusühingutelt tagasiulatuvalt üüriraha ära võtta. Igal juhul võis selline käitumine mõnda nõrgema närvikavaga linnavalitsuse liiget mõjutada. Kindlasti ei tohiks Viljandi linnapea endale sellist käitumist lubada.“

Kiviberg ütles, et osales istungil, sest kolleegid soovisid talle küsimusi esitada. "Mis puutub väitesse selle kohta, nagu oleks linnapea rusikatega vastu lauda tagunud ning püüdnud linnavalitsuse liikmeid kuidagi ähvardades mõjutada pärimusmuusika festivali toetuse kasuks otsustama, siis see ei vasta tõele," ütles ta.

Otsustusprotsessi mõjutamise kohta ütles Kiviberg, et ta avaldas küsimustele vastates oma seisukohti. Tema arvates peaks linn kohtlema kõiki taotlejaid võrdselt. "Juhul, kui ühte korraldajat otsustatakse tasuta ruumide andmise kaudu enam mitte toetada, peaks sellisel juhul kohtlema kõiki taotlejaid samamoodi ja tagasiulatuvalt," ütles ta. "Möönan, et arutelu oli kirglik, kuid mitte kellegi suhtes lugupidamatu või ebaviisakas," kinnitas Kiviberg.

Päev peale Delfi küsimuste esitamist linnavalitsuse liikmetele otsustas linnapea teha politsei- ja piirivalveametile avalduse, et alustataks uurimist korruptsioonivastase seaduse rikkumise asjus. Samuti palus ta vajadusel alustada menetlust.

Lisaks võeti eilsel linnavalitsuse istungil vastu otsus, et sarnaste olukordade vältimiseks tuleb edaspidi istungiruumist väljuda linnavalitsuse liikmel, kes on arutluse all oleva küsimusega seotud, ütles Kiviberg.

Teistelt linnavalitsuse liikmetelt kolm nädalat tagasi toimunud istungi kohta küsides selgus, et nende mälu ei ole kõige parem. “Ma olen õnnelik inimene, ma olen lühikese mäluga ja sellest istungist ei mäleta ma ausalt öeldes midagi.“ ütles kultuuri- ja spordiküsimustega tegelev Tiit Jürmann. Linnapea käitumise kohta tõdes ta, et mäletab võrdse kohtlemise printsiibi kasutamist. Ka Gunnar Veermäe sõnul väljendas linnapea seisukoht eelkõige soovi käsitleda rahataotlejaid võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes.

Linnavalitsuse liige Rein Triisa keeldus kõigile küsimustele vastamast, kinnitades, et ei tea mitte midagi. Samuti ei mäleta istungil toimunut abilinnapea Janika Kivistik, kuigi tema juhtis arutelu. Peeter Allikoja keeldus teemat kommenteerimast.

Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul on loomulik, et raha eraldamine tekitab vaidlusi. Tema arvates poleks midagi juhtunud, kui raha poleks antud. „Rahastusskeemi muudeti. Me saime aastaid neid samu pindu rentida tasuta, aga siis tegi linnavalitsus imeliku lükke. Nüüd me peame raha taotlema ja maksma Sakala keskusele,“ ütles ta.

Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Karl Õmblus kinnitas, et uurimine on alustatud. "Täna vaatasime linnavalitsuse istungimaterjalid läbi kahe revisjonikomisjoni esindaja ja volikogu aseesimehega. Kuulasime lindi läbi ja otsustasime, et see vajab kindlasti uurimist," ütles ta. Õmblus lisas, et linnapea jäi teda puudutava arutelu punkti ajal ruumi ja salvestuse järgi võis väita, et ta sekkus ikkagi arutellu.

2014. aastal sattus Ando Kiviberg võimuskandaali keskmesse, kui ilmnes, et ta maksis endale Viljandi pärimusmuusika festivaliga tegelemise eest palka, mis moodustas märkimisväärselt suure osa kogu linnapoolsest toetusest festivalile. Lisaks heideti linnapeale ette Viljandi asjadega mitte piisavalt tegelemist ning põhiosa enda tähelepanust folgi korraldamisele pööramist.