„Me peame oletama, et paljusid neist tegudest ei saa tagantjärele enam uurida,“ ütles BKA president Holger Münch uurijate meeskonnale. Et BKA hinnangul on tegemist uue kuritegeliku nähtusega Saksamaal, on ametnikud kokku kogunud kõik andmed grupiviisiliste rünnakute kohta avalikus ruumis uusaastaööl, kirjutab Süddeutsche Zeitung.

BKA ülevaate järgi toimus üle Saksamaa 642 puhast seksuaalkuritegu ja tuvastati 47 kahtlusalust. Niinimetatud kombineeritud kuritegusid – kui seksuaalkuritegudega olid seotud ka näiteks vargused – loendas BKA 239 ja tuvastati 73 kahtlusalust. Enamik kahtlusaluseid on teadete järgi pärit Põhja-Aafrikast.

Mõnede kuritegude ohvriks langes mitmeid naisi. Nii on BKA jõudnud järeldusele, et kokku oli seksuaalrünnakute ohvreid umbes 1200: umbes 650 Kölnis, üle 400 Hamburgis ning veel Stuttgardis, Düsseldorfis ja mujal.

Et rünnakud toimusid grupiviisiliselt, osales neis ilmselt üle 2000 mehe. BKA teatel on umbes pool kahtlusalustest vähem kui aasta Saksamaal viibinud. „Selles mõttes on juba olemas seos selle nähtuse esilekerkimise ja tugeva sisserände vahel 2015. aastal,“ märgib BKA.

Seni on uusaastaöö seksuaalkuritegude eest langetatud vaid neli süüdimõistvat otsust. Düsseldorfis ja Nürtingenis määrati vanglakaristused. Kölnis mõisteti kahele mehele tingimisi karistused. Kölnis ja Hamburgis on kummaski üks mees õigeks mõistetud.

Kuriteod erinevates linnades pigem ei olnud ette kavandatud ja kokku lepitud. „Meil ei ole selle kohta mingeid tõendeid,“ ütles Münch.

Münch kutsub üles suuremale politsei kohalolekule ja videovalvele. BKA andmed, mille kogus kokku Saksa liiduvalitsuse ja liidumaade projektigrupp Silvester, avaldatakse peagi.