Tegemist on kolmanda aastaga järjest, kui USA strateegilised pommitajad on toodud Fairfordi baasi ning osalenud õppustel koos liitlasvägedega, teatab USA strateegiline väejuhatus.

„Strateegiliste pommitajate integreerimine mitme riigi operatsioonidesse erinevate stsenaariumide järgi suurendab USA ja NATO sõjaliste jõudude valmisolekut ja võimekust, mis on ülemaailmsele julgeolekule eluliselt tähtis,“ ütles USA strateegilise väejuhatuse ülem, admiral Cecil D. Haney. „Kindlustamine, et me suudame opereerida strateegilistest ettenihutatud asupaikadest nagu kuninglike õhujõudude Fairfordi baas, on asendamatu osa meie kaitsevõimest ning õigeaegsemast ja koordineeritud reageeringust kriiside ajal.“

Viimati käisid B-52-d Euroopas märtsis, kui toetasid õppusi Cold Response ja Serpentex.