Tänasel pressikonverentsil andsid täpsema ülevaate Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Janek Maasik ja Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marek Vahing.

Täna hommikul kell 9 kuulati Kajar Lember kahtlustatavana üle ning tal oli võimalus selgitada talle kahtlustuses toodud asjaolusid. "Kajar Lember on endiselt kahtlustatavana kinni peetud," täpsustas Vahing.

Kriminaalasi sai alguse 2014. aasta kevadel, kui alustati võimalikke soodustuskelmusi uurima. Kokku on 26 toetustaotlust, mille puhul on alust arvata, et on toime pandud soodustuskelmusi.

Kogu kriminaalasja sisu ei keskendu niivõrd Kajar Lemberile, vaid hoopis ühe ehitusettevõtte tegevusele, kes sisuliselt on ühenduslüliks kõikide pettust sisaldavate taotlustega. Toetusetaotluste idee seisneb selles, et kõikidel isikutel on teatud kriteeriumide täitmisel võimalik taotleda Euroopa Liidu toetust, arendamaks mingisugust ühiskondlikku tegevust, edendada mingit valdkonda.

Pettuse puhul oli läbivaks muster, kus eiratakse omafinantseeringu tasumise kohustust. Pettuse sisu seisnes selles, et seotud äriühingud kasutasid pettuses ühenduslüliks oleva ehitusettevõtte teenuseid, kus põhimõtteliselt lavastati hinnapakkumised endale sobilike äriühingutega, millega on võimalik osta objekti maksumust selle võrra, et oleks võimalik vältida omafinantseeringu tasumise kohustust.

"Püüti võimalikult suures osas saada rahastsus fondidest ja ise mitte panustada sinna," sõnas Maasik. Kokku esitati 26 toetustaotlust, väljapetetud summa küündib 2,1 miljoni euroni.

Kajar Lember pani toime soodustuskelmusi ning teda on alust kahtlustada vähemalt 850 000 euro suuruse soodustuskelmuse toimepanemises.

"On alust arvata, et Lember on avalikku usaldust kuritarvitanud ja on pannud toime kuriteo," sõnas Vahing, ja seejärel asus kirjeldama altkäemaksu võtmise kahtlustuse sisu. "On esitatud kahtlustus, et ta ei ole tõenditele tuginedes abilinnapeana tegutsedes käitunud mitte Tartu linna huvides, vaid on oma otsuseid teinud ja Tartu linna rahalisi vahendeid suunanud nii omakasust kui kolmanda isiku huvidest lähtuvalt, saades vastutasu," lisas Vahing.

Kajar Lemberile on esitatud kahtlustus muu hulgas Raadi kinnistuga ja omakorda selle ideekonkursiga seonduvalt. Samuti ka linna avalike tualettide ehitamise ja paigaldamisega ning linna eelarvest ühe äriühingu huvides tegutsedes.

Vastutasuks sai Lember ehitusettevõttelt eri vara ja muid soodustusi. Altkäemaksu andmise kahtlustusega on seotud kaks inimest.

Keskkriminaalpolitsei pidas 24. mai hommikul 48 tunniks kahtlustatavana kinni Tartu rahandus- ja ettevõtlusvaldkonna abilinnapea ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Kajar Lemberi ning tema kabinetis toimus eile ka läbiotsimine.

Prokuratuur kahtlustab Tartu abilinnapea Kajar Lemberit korduvas altkäemaksu võtmises. Kahtlustuse kohaselt ei tegutsenud abilinnapea linna huvides, vaid nii enda kui ka altkäemaksu andja huvides, kes on ka täna kahtlustatavana kinni peetud.

"Kogutud tõendid viitavad sellele, et altkäemaksu võtmine toimus korduvalt pikema aja jooksul," lisas Maasik.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.

Loe lähemalt blogist!