"Martin Helme tänasest intervjuust vaatab vastu portree natsionaalsotsialistlikust šovinistist, kellel pole perevägivalla teemaga rohkem pistmist kui populistina. Kõnesid, kus naisi käsitletakse sünnitusmasinatena, kuulsime me 1930ndatel aastatel. Siis oldi nendega veel harjunud," kirjutas Anvelt.

"Mehe domineerimine naise üle, mida EKRE õigeks peab, ongi põhjus, miks meil eksisteerivad naiste varjupaigad, ja kuni selline suhtumine jätkub, on meil varjupaiku tõepoolest juurde vaja. Kahtlemata tõhusat tööd tegevad varjupaigad ei ole ennetav meede, need on sellise jälgi suhtumise tulemus," lisas Anvelt.

"Endise politseinikuna tean, millest räägin. Olen perevägivalla teemaga aastate jooksul väga lähedalt kokku puutunud. On lauslollus väita, et vägivald ongi vägivald ja selle vormidel ei tuleks vahet teha. Kõrtsikakluse ja naisepeksmise erinevus on olemuslik – viimane jätab ravimatu jälje ja lastele ning toodab vägivalda üha juurde ka järgmistes põlvkondades. See on ahel, mis Helme suhtumise korral kunagi ei katke.
Soovides, et pered rohkem lapsi saaksid, on esimene kohus tagada naistele turvatunne. Ainult toetava mehe kõrval on nad õnnelikud laste saamiseks valmis."

"Kui me kooliprogrammis lastele üheselt selgeks ei tee, et naistel ja meestel on samasugused õigused, ei jõua me turvalise ühiskonnani iial. Viimastel aastatel on koduvägivallast politseile teatamine kordades kasvanud. Seda mitte põhjusel, et peredes rohkem pekstaks, vaid ohvrid on alles nüüd julgenud hakata oma muredest rääkima, neid on julgustatud mõtlema, et tegemist ei ole tabuteemaga."

"Mitte elitaarsed mehed ei andnud eesti naistele valimisõigust. Selle võitlesid välja naised ise, seistes võrdsena meestega koos ka Vabadussõjas. Kindlasti toetasidki seda edumeelsed mehed, mitte keskaegse mentaliteediga koopaisendid. See ei olnud armuand, vaid demokraatliku ühiskonna edumeelne samm."

"Meie jõustruktuurides ei tööta tänapäeval ainult mehed – sisejulgeolekuorganite töötajatest kolmandik on naised, ilma kelleta ei oleks turvatunde tagamine ühiskonnas kuidagi võimalik. Istanbuli konventsioon ei ole maailmavaateline asi. Selle, naistele turvalist elu tagava seaduse on ratifitseerinud erinevad riigid sõltumata vasak- või parempoolsest valitsusest," kirjutas Anvelt.

"EKRE kui konfliktile rajatud retoorikaga partei puhul ei tule vastasseisu õhutamine loomulikult üllatusena ning paralleel Läti vennaspartei samasuunaliste avaldustega on ilmne. Katse omale pooldajaid koguda niivõrd tõsise probleemi eitamisega, kui seda on naistevastane vägivald, on kuritahtlik. Tahaksin EKRE programmis näha ainsatki punkti, ainsatki tegu, kus selle lahendamisele on mingitki tähelepanu pööratud. Paraku seda seal pole – nii jäävadki vaid Helme taoliste profaanide katsed teha üllatunud nägu ja küsida: "Aga millest te üldse räägite?"
Mina endise politseiniku ja ka lihtsalt kodanikuna seisan kategooriliselt vastu ekrelikule naistevastast vägivalda vaikimisi soosivale poliitikale ning toetan üheselt Istanbuli konventsiooni jõustamist," teatas Anvelt.