Põhikirja muudeti pärast seda, kui riigikohtu kriminaalkolleegium leidis 20. novembril 2015, et Priit Toobal ja Lauri Laasi on süüdi Ivor Onksioni eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises, samuti panid Priit Toobal ja Eesti Keskerakond toime ametialase võltsimise.

29. novembril 2015 toimunud kongressil otsustati muuta põhikirja nii, et kuriteos süüdimõistmine ei tähendaks automaatset parteist väljaarvamist, nagu seni, vaid juhatusel jääks õigus selle üle otsustada.

Kongressil osales 1031 hääleõigusega delegaati. Harju maakohtu määruses on kirjas, et kongressi väljavõtte punktist 13 selgub, et põhikirja kinnitamise poolt hääletas 410 kongressi saadikut, mis ei moodusta kahekolmandikulist häälteenamust kongressil osalenud saadikutest. 1031 saadikust moodustab kahekolmandikulise enamuse vähemalt 688 saadikut.

Tartu maakohus jättis kandemäärusega Keskerakonna uue põhikirja delegaatide vähesuse tõttu kinnitamata. Keskerakond esitas selle kohta määruskaebuse, Tallinna ringkonnakohus jättis maakohtu kandemääruse märtsis muutmata. Nüüd jättis seisukoha võtmata ka riigikohus, mis tähendab, et põhikirjamuudatus, mis võimaldanuks juhatusel otsustada Laasi ja Toobal erakonda jätta, on kehtetu.

Priit Toobal teatas, et riigikohtu tänasest sellest otsusest pole midagi, sest tema ja Lauri Laasi erakonda jäämine otsustati vana põhikirja järgi. Selles osas Toobal eksitab pisut, sest vana põhikiri sätestas selgesõnaliselt, et erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui tema kohta on jõustunud kriminaalkorras süüdimõistev kohtuotsus. Loe kogu Priit Toobali kommentaari siit.

Keskerakonna vana, kehtima jääv põhikiri:
2.5.3.1. Erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui:
2.5.3.1.2. erakonna liikme kriminaalasjas on jõustunud süü­di­mõistev kohtuotsus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid