Pöördun Teie poole kui vene keelt kõnelev Eesti kodanik, kes on läbinud ajateenistust Eesti Kaitseväes ning samuti saanud Eesti veterani staatuse (teenisin Afganistanis 2008 aastal).

Hiljuti Te nimetasite ühe Eesti presidendi ametikohale kandideeriva isiku põhiprobleemiks asjaolu, et sellel kandidaadil on vene rahvus.

Üks meie riigi telesaatejuhtidest nimetas Teid ‘’idioodiks’’. Teate, millest ma sel hetkel mõtlesin? Ma täielikult pooldasin telesaatejuhi arvamust ning arvan, et seda pooldasid paljud Eesti elanikud.

Eeldan, et Teie, Martin Helme, olete moraalselt solvatud inimene, sest Te alati lubate endale õhutada rahvusega seotud vaenu meie riigis nii avalikult kui ka varjatud kujul.

Tahan esitada Teile mõned küsimused :

1. Kas Te teate, et vene keelt kõnelevad inimesed on Eesti territooriumil elanud sajandite kaupa?

Kui Te seda ei teadnud, siis julgen Teile meelde tuletada, et vene keelt kõnelevad inimesed elavad Eesti territooriumil juba väga kaua ning elavad ka edaspidi. Meeldib see Teile või mitte.

Meeldib see Teile või mitte. HARJUGE SELLEGA!

2. Kas Te teate, Martin Helme, et vene keelt kõnelevad inimesed Eestis on samuti õigusvõimelised nagu eesti keelt kõnelevad inimesed?

Kui Te seda ei teadnud, siis julgen Teile meelde tuletada, et vene keelt kõnelevad inimesed Eestis töötavad siin, maksavad makse, loovad peresid, teenivad aega, panustavad Eesti elu parandamisse. Vene keelt kõnelevad inimesed Eestis on samuti õigusvõimeline ühiskonna osa riigist. Nii on olnud, on ja hakkab olema.

Meeldib see Teile või mitte. HARJUGE SELLEGA!

3. Kas te Teate, et põhiprobleemiks Eestis on poliitikud, kes ei suuda mitmete aastate jooksul muuta elu Eestis paremaks?

Kui Te seda ei teadnud, Martin Helme, siis julgen Teile meelde tuletada, et rahvas on väsinud poliitikute valedest ning selliseid provokaatoreid nagu Teie, Martin Helme, rahvas ei usu. Te üritate alati väljendada oma vihkamist Eestis elava vene keelt kõneleva ühiskonna suhtes. Teil on üks eesmärk – õhutada vaenu eestlaste ja venelaste vahel. Vene keelt kõneleval ühiskonnal on samasugused õigused nagu eesti keelt kõneleval ühiskonnal. Meie- Eestis elavad vene keelt kõnelevad inimesed – oleme Eesti ühiskonna lahutamatu osa.

Meeldib see Teile või mitte. HARJUGE SELLEGA!