„NATO ei räägi uute baaside loomisest… me toetame kohaloleku suurendamist, kuid me saame seda teha, loomata piirkonda baase, baase, baase,“ rõhutas Pentagoni kõrge ametnik, USA asekaitseminister Euroopa ja NATO küsimustes James Townsend reedel julgeolekukonverentsil Globsec.

Townsend vastas sellega Poola välisministrile Witold Waszczykowskile, kes ütles Bratislavas toimunud iga-aastasel konverentsil, et Varssavi tahab NATO vägede „kohalolekut, kohalolekut, kohalolekut ja veel kord kohalolekut“, mis sümboliseeriks „valmisolekut kaitsta alliansi idaserva“.

Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen toonitas samuti, et NATO heidutustaktika „ei põhine alalistel baasidel, vaid nutikal toimimisel“. Tema sõnul annab alliansi loodav uus kiirreageerimisüksus selge sõnumi, et „Venemaa ei peaks isegi mõtlema“ Poola või Balti riikide ründamisest.

Poola on tõstatanud alaliste sõjaväebaaside küsimuse NATO sellesuvise Varrsavi tippkohtumise eel. „Me ootame otsuseid, mis muudaks julgeolekuolukorda meie regioonis. Kuigi me kuulume samasse institutsiooni, eksisteerivad alliansi sees erinevad staatused – hea staatus läänes ja teine staatus nii-öelda idaserval, kus puuduvad alalised väed ega ole NATO-le kuuluvaid sõjaväerajatisi,“ tõdes Waszczykowski. „Me ootame NATO tippkohtumiselt selle olukorra muutmist.“