Mihkelson tuletas meelde, et kaitseväelased ning aktiivsed kaitseliitlased on andnud vande kaitsta Eesti põhiseaduslikku korda ning olla eeskujuks oma käitumisega kõigile isamaaliselt meelestatud kodanikele.

"Nende tegevusest ja valmisolekust kodumaad kaitsta sõltub meie julgeolek. Oht Eesti julgeolekule ei lähtu aga Tallinna Tehnikaülikooli ühiselamust, nagu võiks jääda mulje Odini sõdalaste eelarvamustest. Kaitseväelased ja kaitseliitlased teavad väga hästi, milliste ohtude vastu nad harjutavad. Ja nad teavad ka väga hästi, kui ohtlik on Eestile ühiskonna lõhestatus ning omakohtule suunatud või õigusruumi aluseid eirav tegevus. Ükskkõik siis kelle poolt," ütles Mihkelson Delfile.

Eesti reservohvitseri ning kaitseliitlasena on Mihkelson seisukohal, et Odini sõdalaste tegevus ei teeni Eesti huvisid ega lisa meie ühiskonda turvatunnet.

"Seetõttu ei pea ma mingil viisil mõistetavaks kaitseliitlaste ja veelgi enam tegevväelaste aktiivset osalemist sellises ühenduses," oli Mihkelson resoluutne.

Riigikaitsekomisjon kavandab lähiajal ka laiapindse julgeoleku kontekstis antud teemal arutelu ühel oma lähematest istungitest.