Eesti Keskerakonna ja Venemaa poliitilise erakonna Ühtne Venemaa vahelist koostööprotokolli analüüsisid õigusteadlane Rein Müllerson ja Riigikogu liige Jaanus Karilaid. Neist viimane leidis, et see tuleb tühistamise asemel Eesti huvides tööle panna.

"Selle protokolli alusel on meil võimalik esiteks käivitada läbirääkimised Eesti Vabariigi presidendi ametiraha tagasisaamise teemal," rääkis Karilaid. "Mitte keegi pärast Lennart Merd pole selle tagastuse teemaga tegelnud, nüüd tegelgu sellega Eesti Keskerakond! Oma koostööprotokollile tuginedes." Samuti on tema sõnul lahendamata Tartu Ülikooli varade tagastus Voronežist. "Keskerakonnal kui Vene Föderatsiooni võimupartei lepingukaaslasel on siin ainukordne võimalus näidata ennast Eesti asja eest seisjana. Mitte ühelgi teisel poliitilisel erakonnal Eestis seda võimalust ei ole," tahtis Karilaid häbiplekki kasulikuks tööriistaks muuta.

Pärast seda andis Keskerakonna omavalitsuskogu juht Kersti Sarapuu ülevaate kogu tegevusest seoses haldusreformiga. Lisaks kuulati ülevaadet volikogu riigikaitsekomisjoni tegevusest ning toimusid aukohtu liikmete korralised valimised.