"Juba paar päeva olen jälginud Põhja-Eestis asuva Kunda linna radioaktiivsusastet. Võib-olla on teil teada, et mis seal toimub, sest ma ei leia ise probleemi üles ja numbrid tunduvad hirmutavad," ütles lugeja Läti Delfile.

Tõepoolest, kontrollides Euroopa kiirgusandmete vahetamise programmi kodulehelt järgi, on seal kirjas, et Kundas oli täna pärastlõunal gammakiirguse tase 354 118 100 nanosiivertit (nSv) tunnis. Samas Tallinnas oli samal ajal see näit 41, Tartus 55 ja Narvas 90. Võrdluseks võib tuua, et radiatsiooni keskmine (ja täiesti ohutu) tase on Eestis umbes 100 nanosiivertit tunnis ning see võib piirkonniti varieeruda.

Tervisele ohtlikuks muutub kiirgus siis, kui see ulatub juba tuhandetesse nanosiivertitesse tunnis. Seega peaks sellise kiirguseastme puhul justkui sisuliselt terve piirkond olema ammu evakueeritud.

Pärisime juhtunu kohta aru keskkonnaametilt ning kiirgusseire büroo peaspetsialisti Uko Randi sõnul on selliste näitude põhjuseks asjaolu, et Kundas asuv automaatne kiirgusseirejaam on hetkel tehniliselt korrast ära, mistõttu näitab see kõrgenenud kiirgustaset, mis ei vasta tegelikule olukorrale.

"Paratamatult edastavad kõik kiirgusseirejaamad automaatselt andmeid EURDEPi (European Radiological Data Exchange Platform ehk Euroopa kiirgusandmete vahetamise programm), mille info on avalikult kõigile kättesaadav ning kust ilmselt pärineb ka teile edastatud informatsioon Kunda tavapärasest kõrgema kiirgustaseme kohta. Tegeleme hetkel probleemiga ning loodame, et seirejaama tehniline rike saab esimesel võimalusel parandatud," rääkis Rand Delfile.

Ekspert selgitas, et Eesti kiirgusohust varajase hoiatamise seirevõrk koosneb 15 automaatsest kiirgusseirejaamast, mis mõõdavad üle Eesti reaalajas õhu gammakiirguse taset. Pidevalt töötavad automaatjaamad reageerivad operatiivselt õhu radioaktiivsuse tõusule ning saadav info on aluseks elanikkonna teavitamisele kiirgusohust ja kiireloomuliste meetmete rakendamisele.

Alarmitaset ületava kiirgustaseme puhul edastavad jaamad automaatselt teate keskkonnaameti kiirgusosakonna 24/7 valvemeeskonnale, kes analüüsivad saadud informatsiooni ja vajadusel teavitavad teisi asjakohaseid asutusi ning elanikkonda.

Seega kui peaks tõepoolest kiirgusoht kuskil Eestis suurenema, siis on see spetsialistidele teada ning see info edastatakse ka koheselt elanikele.