"Võimalik on esitada kaebus, samuti on võimalik jätkata pendeldamist teiste riigiasutuste vahel – näiteks riigikontroll, maksu- ja tolliamet jne. Mingil juhul ei soovi me jõuda tulemuseni, kus süüdlaseks tembeldatakse kantseleiametnik või raamatupidaja," täpsustas EML-i juht Lasse Lehis.

Ta lisas, et EML-i juhtkonnal ei ole vihavaenu ega kirglikku soovi ühte või teist konkreetset riigikogu liiget ilmtingimata karistada, kuid neile valmistab muret, et ilmsiks tulnud kuluhüvitiste kuritarvitamise kahtluse juhtumid riivavad Eesti maksumaksjate õiglustunnet ning rahva üldist õiguskuulekust ja maksumoraali. "Paari üksiku riigikogulase mõtlematud teod võivad anda suure tagasilöögi viimastel aastatel saavutatud edule maksukuulekuse kasvule ja oluliselt raskendada maksuametnike ja teiste kontrollivaldkonna ametnike igapäevatööd. Iga väiksemgi õigusrikkuja võib tulevikus pahandada teda korrale kutsuva ametnikuga ning nõuda selgitust, miks Eesti Vabariigis kontrollitakse ja karistatakse vaid lihtsaid tööinimesi, kuid kõige kõrgemate ametikandjate seaduserikkumistele ei kavatse keegi reageerida."

Lehis lisas, et eriti on põhjust pahane olla kõikidel erasektoris töötavatel inimestel, kes peavad oma igapäevatöös kasutama tööandja ametiautot või oma isiklikku sõiduautot ning pidanud viimase kahe aasta jooksul taluma mitte ainult karmistunud seadusi (näiteks kohustuslik sõidupäevik isikliku auto hüvitise puhul, 50% käibemaksu mahaarvamine ametiauto puhul sõltumata sellest, kui palju seda tegelikult tööväliselt kasutatakse), vaid ka seadusemuudatuste menetlemise käigus välja öeldud ettevõtjaid halvustavaid seisukohti.

"EML on seisukohal, et riigikogu liikmete sõidukulude hüvitamisel tuleb aluseks võtta samad reeglid, mis kehtivad kõikidele maksumaksjatele. Isikliku auto soetamine maksumaksja raha eest tuleb lõpetada," sõnas Lehis kokkuvõtvalt.

Eesti maksumaksjate liit (EML) saatis 19. oktoobril riigiprokuratuurile kirja palvega alustada kriminaalmenetlust, uurimaks lähemalt riigikogu liikmete kuluhüvitiste kuritarvitusi.

Kuna riigikogu liige kinnitab kulude väljamaksmise taotlusel oma allkirjaga taotluse õigsust, siis on teadvalt ebaõigete andmete esitamine EML arvates tõlgendatav kelmusena.

Täna teatas riigiprokuratuur, et ei alusta kriminaalmenetlust, uurimaks lähemalt riigikogu liikmete kuluhüvitiste kuritarvitusi.

"Kuriteoteatega tutvunud riigiprokurör asus seisukohale, et käesoleval hetkel puudub piisav alus kriminaalmenetluse alustamiseks," teatas riigiprokuratuuri avalike suhete juht Ilmar Kahro

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid