Tänase istungi ainus päevakorrapunkt oligi esitada seisukoht linnavolikogu Keskfraktsiooni esimehe Toivo Tootseni 15. oktoobril esitatud otsuse eelnõule "Taotluse esitamine riigikohtule ja volituse andmine Kalev Kallole".

Taotlust selgitatakse nõnda, et kuivõrd kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et vallavanema ja linnapea valimine on volikogu ainupädevuses, siis riivati linna hinnangul korruptsioonis kahtlustatavat Savisaart ametist kõrvaldades jämedalt kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse garantiid, kuna linnavolikogu ei saanud kaasa rääkida ega otsustada.

Seetõttu taotleb Tallinna linn, et riigikohus tunnistaks osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 141 lõike 1, mille alusel Harju maakohus Savisaare ametist kõrvaldas. Nimetatud lõike alusel kõrvaldatakse kahtlustatav või süüdistatav ametist prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel.

Tallinna linnavolikogu taotlus esitatakse riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse paragrahv 7 alusel, sest vaidlustatud kriminaalmenetluse seadustiku säte on linna meelest vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.

Istungil olid kohal abilinnapead Mihhail Kõlvart, Merike Martinson, Arvo Sarapuu, linnasekretär Toomas Sepp ja nõuete osakonna juhataja Terje Krais. Peale Savisaare puudusid abilinnapead Eha Võrk ja Kalle Klandorf.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs kaebas Harju maakohtu 30. septembri otsuse Edgar Savisaar uurimise ajaks ametist kõrvaldada edasi. Prokurör esitas täna Savisaare tagandamise menetluse raames kohtule üheksa paksu kausta asitõendeid. Ringkonnakohus võtab seisukoha homme.