„Edgar Savisaar vaidlustas Harju maakohtu 30. septembri 2015 määruse, mille järgi ta kõrvaldati Tallinna linnapea ametikohalt ning palub viidatud määrus tühistada,“ sõnas Nääs.

„Vaidlustamise põhjuseks on asjaolu, et riigiprokuratuuri taotlusest ega Harju maakohtu määrusest ei nähtu põhjendusi nende faktiliste asjaolude osas, millele on ametist kõrvaldamisel tuginetud. Samuti on vaidlustamise aluseks asjaolu, et Edgar Savisaare ametist kõrvaldamine oli ebaproportsionaalselt intensiivne meede, arvestades sisuliselt olematut efekti, mida ametist kõrvaldamine kriminaalmenetluse tagamiseks käesoleval juhul omab,“ põhjendas Nääs.

Niisiis on Edgar Savisaare kaitsja tunnistanud, et kaitse ei ole kahtlustuse sisuga ülemäära kursis. See infopuudus aga ei takista kaitsjat kohe järgmises lauses andmast olukorrale hinnangut nimetades linnapea ametist tagandamist sisulist efekti mitte omavaks.

Taust

30. septembril tagandas Harju maakohus prokuratuuri taotluse peale ametist Tallinna linnapea Edgar Savisaare. Kohtunik jõudis järeldusele, et lubades korruptsioonikahtlustusega linnapeal ametis jätkata, ei saaks välistada õigusemõistmise vastaste kuritegude edasist toimepanemist.

Kohtuniku sõnul on Savisaarel linnajuhina oma alluvate üle suur mõjuvõim ja ei saa välistada, et Savisaar hakkab seda võimu kasutama. Veelgi enam, kohtu hinnangul näitavad prokuratuuri tõendid, et Savisaar juba on teisi isikuid enda huvides mõjutanud.

„Võttes arvesse kuriteo spetsiifilist iseloomu ja Savisaarele etteheidetud kuritegude toimepanemise viisi, millest nähtub teiste isikute kaasamine ja mõjutamine oma eesmärkide saavutamiseks, võib Savisaar linnapeana edasitöötamise korral toime panna õigusemõistmise vastaseid süütegusid,” hindas kohus.

Kohus lisas veel ühe huvitava lause. Võimalust, et Savisaar võiks hakata alluvaid mõjutama ja ütlusi kooskõlastama, „saab järeldada tema senise käitumise pinnalt”. Kohtumääruses on kohtunik ka kirjutanud, millised asjaolud – tõendid – seda kahtlust kinnitavad, ent Eesti Päevalehele väljastatud määruse osast on kõik viited tõenditele ja kahtlustuse täpsemale sisule eemaldatud.

Et prokuratuur ja kapo pole tõendeid laest võtnud ega kalastama läinud, nagu seni on rõhutanud paljud keskerakondlastest poliitikud, viitab veel üks märkimisväärne lause kohtu seisukohtades. Nimelt märkis kohtunik, et praeguseks kogutud tõendid, mida prokuratuur esitas kohtule tutvumiseks, kinnitavad kahtlustuse aluseks olevaid asjaolusid.