„See avaldus sündis pika ettevalmistuse ja kompromisside tulemusena, ning sai lõpuks väga lakooniline, kuigi kokkuvõttes on neid küsimusi, miks see piirilepe ei ole hea, hästi palju ja läheks väga pikaks neid üles lugeda,“ ütles esinduskogu liige, avalduse ette valmistanud töörühma juht Ülo Mattheus.

„Näib, et Eesti inimeste üks kõige fundamentaalsemaid muresid on seotud Tartu rahuga, sellest on saanud teatud mõttes rahva hing või arhetüüp, millele Eesti riiklus tugineb. Inimeste südames valitseb kartus, et koos Vene-Eesti piirilepingu sõlmimisega antakse ära ka midagi eesti hingele väga olulist. See on paljuski ühe rahva elujõu küsimus,“ ütles Mattheus.

Mattheuse sõnul toodi arutluse käigus välja hulganisti muidki põhjuseid, miks seda lepingut ei peaks praegu ja sellisel kujul sõlmima. „Nii näiteks leiti, et ei ole moraalselt õige sõlmida lepinguid riigiga, mis ei austa rahvushelist õigust ega teiste riikide suveräänsust ning on pidevalt oma naabritega sõjas,“ ütles Mattheus.

Samas ei tulnud Mattheuse kinnitusel esile ühtegi põhjust selle lepingu kasuks ja leiti, et ükski piirileping ei ole kunagi taganud kellegi rahu või piiride puutumatust.

Esinduskogu jätkab oma tööd laupäeval, 10. oktoobril, kui kõne alla tuleb pagulastemaatika ja erakonna edasised tegevusplaanid.

Avalduse tekst on järgnev:

Eesti Vabaerakonna esinduskogu avaldus

Eesti Vabaerakonna esinduskogu, arutanud oma 9. oktoobri istungil Vene-Eesti ettevalmistatud piirilepinguga seonduvat, teeb ettepaneku seda mitte toetada.

1. Selles puudub side ja viide 1920. aasta Tartu rahulepingule.

2. Selles on suured sisulised puudused.

3. Olukorras, kus Venemaa on kiskunud Gruusia Vabariigi (Georgia) küljest suuri territooriume, annekteerinud Krimmi poolsaare ja jätkab rünnakuid Ukraina Vabariigi vastu, mõjub see Eesti-poolse heakskiiduna nendele tegudele.

Kui meie naaberriik Venemaa ei austa oma naabrite iseseisvust ja territoriaalset puutumatust, ei taga ükski piirileping meile rahu ja piiride puutumatust.

Eesti Vabaerakonna esinduskogu

9. oktoober 2015