Facebookis avaldas immigratsioonivastane aktivist Reimo Sillamaa, et reedel otsiti tema kodu läbi ja kaasa viidi lauaarvuti, mobiiltelefon ja hunnik pabereid. Sillamaa lisas, et teda kahtlustatakse paberite järgi viha õhutamises ja riigipöörde katses. Mehe väitel on uurimine seotud Vao pagulaskeskuse põlenguga.

Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Kaja Grak kinnitas Delfile, et väärteomenetlust alustati vaenu õhutavate väljaütlemiste tõttu ja kohtu loal viidi seoses menetlusega läbi ka läbiotsimine, aga Vao varjupaigataotlejate majutuskeskuse süütamise ega teiste Vao küla sündmustega uurimine tema kinnitusel seotud pole. "Vaenu õhutamine puudutab seda, mis on kahtlusaluse erinevad väljaütlemised olnud sotsiaalmeedias," märkis Grak. "Vao külas toimunuga ei ole see mingil moel seotud."

Seaduse järgi karistatakse vaenu õhutamise eest, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut ehk 1200 eurot või arestiga. Karistusseadustiku järgi on see tegevus, millega on avalikult üles kutsutud vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga.