Pakosta rõhutab, et ta vastab hea meelega küsimustele alates 3. oktoobrist, mil on volinikuna tööle asunud.

„Nagu olen ka varem meediale kinnitanud, töötan praegu täiskohaga ja intensiivselt tõsises ning loomingulises akadeemilises õhkkonnas, töö on seotud tiheda tähtaegade graafikuga,” selgitas Pakosta, miks ta praegu küsimustesse süüvida ja oma plaane tutvustavaid vastuseid anda ei jõua.

Pakosta töötab kunstiakadeemias teadus- ja arendusosakonna juhatajana ning leiab, et voliniku tööst rääkimine segaks tema praegust tööandjat ebamõistlikul ja põhjendamatul määral.

„Rahumeelse ja konstruktiivse, ühisosasid otsiva dikussiooni jaoks nendel erutavatel teemadel on mõistlik võtta eraldi aega ja vastata ka kõikidele võimalikele järel- ja vastukajadele, mitte teha seda teise pingelise töö kõrvalt, mis võiks häirida praeguse põhitöö tegemist,” lausus Pakosta.

Liisa-Ly Pakosta erakonnakaaslane, IRLi juht, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna valis Pakosta talle esitatud kahe kandidaadi seast võrdõigusvolinikuks 3. juulil. Kõrvale jäi soolise võrdõiguslikkuse ekspert Christian Veske. Tsahknani ei jõudnud Eesti inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsperi kandidatuur, kes kõrvaldati konkursist ootamatult, kuivõrd valikukomisjon oli andnud talle kõige rohkem punkte.

Käsper avalikustas hiljuti oma nägemuse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku tööst ning kirjutas oma mahukas visioonis muuhulgas, et volinik peab korraldama regulaarsemalt kohtumisi laiema avalikkusega ning suurendama oma nähtavust ja kättesaadavust.