Inimesi oli kohale tulnud kümmekond ning arvestades, et Vao varjupaigakeskuses puudub koosolekuruum, pidi osa huvilisi püsti seisma. Emade ja väikelaste põhimureks oli, mis saab Vao küla mänguväljakutest. Teiseks teemaks oli mõistagi pagulaskeskuse elanikega seonduv.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles Delfile, et oluliseks teemaks oli endiselt varjupaigakeskuses olevate inimeste arv. "Mis tänase seisuga on 82. Enamus kohale tulnud inimestest ütles, et see arv peaks olema 35."

Kes annab järele?

Vallavanema ettepanek on kaardistada varjupaigakeskuse tugevad ja nõrgad küljed, ka võimalikud ohud ja võimalused, mis selle teenusega Vao külale kaasnevad. "Ja küsida kogu teemapaketi kohta Vao küla elanike arvamust. Seda avaliku koosoleku käigus, miks mitte ka internetis hääletusel oma seisukohta kaitsta," ütles Kesküla. Eesmärgiks on küla selge seisukoht. "Kas jääda 35 juurde või nagu AS Hoolekandeteenused tahab - 75 varjupaigakeskuse elanikku. Kuigi täna on 82, liigume samm-sammult kokkulepete suunas."

On selge, et mingi kompromiss tuleb teha. "Kuhu see kokkulepe jõuab, näitab järgmine koosolek. Oleneb ka sotsiaalministeeriumist, kas Eestis ehitatakse veel üks varjupaigataotlejate koht, kui Vao küla elanikud ütlevad konkreetselt "ei". Sõltub ka, mida AS Hoolekandeteenused vastab. "Nemad peavad kaitsma enda asutuse huve ja eks sotsiaalministeeriumil on ka siin oma roll."

Kokkuvõte Vao ühissõidust

Vallavanema sõnul on külaelanike arvamus väga oluline. "Pole mõtet ju hoida kogu aeg mingeid kartuleid tules - konflikti üleval," sõnas Kesküla, lisades, et on alati arvestatud külaelanike arvamusega. Ta tõi näiteks, et üks ettevõtja tahtis teha sigalat Väike-Maarja kõrvale ja kuna elanikud olid vastu, siis jäeti see idee teostamata. "Eks Vao näitab, milline tegelik elanike meelsus on. Meie roll on anda objektiivset infot tegevusest.

Vallavanem ütles, et laupäeval Vao rahva toetuseks toimunud ühissõidu kohta oli kohalikel mitmeid eri arvamusi. "Kellele jäid meelde ilusad mootorrattad, võimas demonstratsioon, et külaelanikega arvestatakse. Kellele ei meeldinud, et mõni erakond surus nendele pihku paberid ja nõudis allkirja ja kindlasti oli ka neid inimesi, kes nautisid ratsavõistlusi. Kõigile meeldis, et kogu tegevus oli rahumeelne. Pigem oli probleem see, et keegi tahtis üritust poliitiliseks pöörata, et mingid immigratsiooniteemalised mängud tahetakse ära lahendada Vao külas, mis ei ole Vao külaga seotud," loetles Kesküla.

Vao küla elanike kolmas koosolek koos kindlate ettepanekutega toimub augustis.