Pakosta astus Isamaa ja Res Publica Liidu liikmeks 2000. aastal. Välja astus ta erakonnast reedel, mil temaga samasse erakonda kuuluv Tsahkna ta uueks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks nimetas. Volinikuna asub Pakosta tööle 3. oktoobrist.

Konkursi jõudis välja kuulutada küll eelmine sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt (SDE), kuid 9. aprillil andis vande uus valitsus. Uus kaitseminister Tsahkna sai kahest kandidaadist endale meeldivama välja valida, sest tema lauale jõudsid otsustamiseks nii Pakosta kui ka Haapsalust pärit võrdõiguslikkuse eksperdi Christian Veske kandidatuur.

Senine soolise võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepper ise sellele ametikohale uuesti ei kandideerinud.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske selgitas täna, et viimase vooru tulemusena olid hindajad ühel nõul, et mõlemad kandidaadid sobiksid volinikuks ning seetõttu esitas personaliosakond ministrile otsuse tegemiseks kaks kandidaati.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna sõnul rääkis otsuse langetamisel Liisa Pakosta kasuks tema laialdane valdkondliku ja ühiskonnaalase töö kogemus.

Eile saatsid 13 organisatsiooni Tsahknale ühispöördumise, milles palusid näha Pakosta volinikuks valimisega seotud dokumente. Pöördumises viidati, et kahtlused selles, kas Pakosta on uude ametisse erapooletult valitud, võivad varju heita nii uuele volinikule kui kogu institutsioonile. Pakosta ütles Delfile, et tema pole süüdi, et Helmen Kütt enam minister ei ole, ja nentis, et talle sobiks paremini, kui Kütt oleks minister siiani.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Vastavalt seadusele tagab ta isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid