„Alati, kui ajaloos on paradigma muutus, siis osa inimesi arvab, et seda paradigma muutust ei peaks olema,“ kommenteeris ühispöördumist Liisa-Ly Pakosta. „Ikka on ajaloos tekitanud pingeid, kui tuleb mingi täiesti teistmoodi inimene – näiteks kui Barack Obama sai presidendiks või Margaret Thatcher peaministriks, oli ka palju ärevust. See on loomulik.“

Margus Tsahknale täna ühispöördumise saatnud organisatsioonid märkisid, et voliniku ametikoha täitja peaks olema asjatundlik, sõltumatu ja erapooletu ning ka paistma sellisena. „Siiamaani on minu puhul just esile toodud seda, et ma olen väga avatud, hea suhtleja – ma ei tea, mis mul nüüd läbipaistev ei ole,“ kommenteeris Pakosta.

Kuivõrd Liisa-Ly Pakosta nimetas möödunud reedel volinikuks erakonnakaaslasest sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, siis on kerkinud küsimus, kas Pakosta on uude ametisse erapooletult valitud. Pakosta rõhutas, et teda ei valinud mitte Tsahkna, vaid valiku tegi komisjon.

„Mulle on öeldud, et kahest kandidaadist, kes valituks osutusid, olid minu näitajad töökuulutuse kohaselt paremad kõikides punktides. Minu haridus on kõrgem, töökogemus on suurem, juhtimisoskus on suurem, avalikkuses esinemise kogemus on suurem – kõik asjad, mida nõuti, on paremad,“ sõnas Pakosta.

Pakosta hinnangul on tema erakondliku kuuluvuse esiletõstmine diskrimineeriv. „Kas meil ongi selline Eesti, kus ühel kümnendil diskrimineerime seksuaalse sättumuse eest, järgmisel kümnendil erakondliku kuuluvuse eest, järgmisel kümnendil naiseks või meheks olemise eest – need on kõik võrdsed diskrimineerimise alused. Ei ole olemas paremat või halvemat diskrimineerimise alust,“ lausus Pakosta.

Ühispöördumises märgiti, et kahtlused selles, kas Pakosta on valitud erapooletult, võivad varju heita ka voliniku ametisse valitule ning kogu institutsioonile. Pakosta aga kerkinud küsimustest end kõigutada ei lase. „Mina ei ole süüdi selles, et Helmen Kütt ei ole enam minister,“ ütles Pakosta. „Ta oli väga kena minister. Mulle oleks see palju paremini sobinud[, kui Kütt siiani minister oleks].“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid