Tugevamad aktsepteerimise argumendid on kaastunne hädasolijatele ja solidaarsus teiste riikidega. Rohkem vastuseisu tekitavad majanduslikud ja turvalisuse argumendid.

Teema ei kõneta 17% inimestest ja 25% on neutraalsed. 42% tunneb aga, et teema läheb neile väga korda. Pagulaste teemaga suhestumine on erinevates sihtrühmades ühtlane. Pagulaste teema läheb korda 57,7 protsendile inimestest. Teema ei huvita 20,3% inimestest ja 22% on neutraalsed.

Kõige enam (41,9%) võimaldab teemaga nõustumist argument, et hädasolevaid inimesi on vaja aidata. Tugevat vastuseisu põhjustavad sotsiaalmajandusliku olukorra ja turvalisusega seotud argumendid.

Uuringu järgi on tugevam nõustumine aga muust rahvusest inimeste, 15-24-aastaste ning kõrgharidusega inimeste seas. Näiteks ligi 60 protsenti venelastest nõustub, et tuleb aidata, samuti nõustub sellega enam kõrgharidusega inimesi. Nõustumine on aga väiksem maal elavate inimeste seas.

Uuring viidi läbi 10.-17. juunil omnibuss-meetodil ja küsitleti kokku 500 inimest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid