2,6 protsenti vastanuist tunnistas, et on üldse töötud ning 4,6 protsenti on iseenda tööandjad. Tervelt 72,5 protsenti lugejaist ehk peaaegu kolmveerand vastas küsimusele: "kas saad oma töö eest õiglast tasu?" eitavalt.