Kuratooriumi liikmed Rainer Kattel, Heiti Hääl, Margus Lopp ja Mart Saarma on esitanud Liive väitel talle isiklikke süüdistusi ning rõhutavad, et see pole seaduslik ning kuratooriumi esimehel pole selliseid juriidilisi õigusi.

„Tegin ettepaneku saata hääletussedelid Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti uuringule ning sain selleks kõigilt kuratooriumi liikmetelt vabatahtliku nõusoleku, neist üheksalt liikmelt ilma tingimusteta. Kahetsusväärselt on neli protesti avaldanud kuratooriumi liiget tänaseks oma nõusoleku tagasi võtnud ning esitanud minu vastu isiklikke süüdistusi. Sellega on nad keeldunud koostööst tõe väljaselgitamisel vaatamata sellele, et panid eelnevalt kahtluse alla TTÜ töötajate aususe ja seadusliku käitumise. Hääletussedelid Kohtuekspertiisi Instituuti saates olid meil laua peal üksnes halvad valikud, ent püüdsime toimida parimal viisil olukorras, kus TTÜ vastu on esitatud mainet kahjustavaid kriminaalse varjundiga süüdistusi,“ kirjutab Liive TTÜ nõukogule.

"Minult on palju küsitud, miks kuratoorium ei lõpeta krimiseriaali etendamist ega korralda kordushääletust. Me ei saa seda teha, sest kuratoorium on juba otsuse teinud, see on õiguspärane ja kehtiv. Seda otsust saab tühistada üksnes kohus või kuratoorium ise konsensusliku otsusega. See, et mõni kuratooriumi liige mõtles pärast hääletust ümber või ei ole rahul hääletustulemusega, pole piisav alus kordushääletuse korraldamiseks. Kuratooriumi liikmed peaksid mõistma oma vastutust ja saama aru, et nende langetatud otsus on kehtiv ning rektori valimise protsess peab jätkuma viisil nagu seadus ette näeb," selgitab Liive oma kirja lõpus.

Homme otsustab TTÜ nõukogu, kas panna veto kuratooriumi hääletustulemusele, mis kinnitas 22. mail Jaak Aaviksoo valimise TTÜ rektoriks 8 poolt- ja  kolme vastuhäälega.

Oma kirja lõpetab Liive lubadusega, et järgib TTÜ nõukogu otsust, mis iganes see ka ei oleks.